Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 258 – ПВР/НР
Плевен, 03.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

След направена служебна проверка се установи, че е допусната техническа грешка  в Решение №224/28.10.2016 за промяна в съставите на СИК на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район , поради което е  необходимо да бъде взето ново решение по същество, както следва:

 

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №151100012,  Община Долни Дъбник

ОСВОБОЖДАВА Милена Николаева Недкова, като Зам. Председател и

НАЗНАЧАВА за Зам. Председател Наско Мишев Алдинов, с ЕГН **********

 

В СИК №151100013,  Община Долни Дъбник

ОСВОБОЖДАВА Даринка Стефанова Крачунова, като член и

НАЗНАЧАВА за член Веселина Петкова Николова, с ЕГН **********

 

В СИК №151100019,  Община Долни Дъбник

ОСВОБОЖДАВА Елмира Никифорова Маринова , като член и

НАЗНАЧАВА за член Пламенка Дончева Димитрова, с ЕГН **********

В СИК №151100020,  Община Долни Дъбник

ОСВОБОЖДАВА Пламенка Дончева Димитрова, като Секретар и

НАЗНАЧАВА за Секретар Елмира Никифорова Маринова, с ЕГН **********

 

В СИК №151100021,  Община Долни Дъбник

ОСВОБОЖДАВА Цветанка Маринова Георгиева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Марияна Василева Ганчева, с ЕГН **********

 

В СИК №151100019,  Община Долни Дъбник

ОСВОБОЖДАВА Марияна Василева Ганчева, като член и

НАЗНАЧАВА за член Цветанка Маринова Георгиева, с ЕГН **********

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 03.11.2016 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения