Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 260 – ПВР/НР
Плевен, 03.11.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в МБАЛ” Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски с изх.№РД-08-00-1351 /5/ от 01.11.2016г.,  заведено в РИК - Плевен с вх. № 324 от 02.11.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състава на секционната избирателна комисия  в МБАЛ  гр.Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на секционната избирателна комисия  в МБАЛ  гр.Левски, Област Плевен.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

                                                    Р Е Ш И :

Назначава състава на СИК в  МБАЛ  гр.Левски, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600014

Йордан Християнов Боянов

**********

Председател

ПФ

МБАЛ

Ивелина Крумова Тодорова

**********

Зам.- председател

РБ

ул.»Н.Й.Вапцаров» №5

Илка Петрова Динчева

**********

Секретар

ГЕРБ

 

Жана Ангелова Юлиянова

**********

Член

ДПС

 

Иван Христова Цанова

**********

Член

АБВ

 

Красимир Николаев Кънчев

**********

 

ГЕРБ

 

Сашка Спасова Първанова

**********

   

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 03.11.2016 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения