Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 27 – ПВР/НР
Плевен, 04.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Одърне, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Пордим от ИЗ-00-19/30.09.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 29 от 03.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Пордим, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Одърне, Община Пордим, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Одърне, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

152700009

Емил Щерев Маринов

 

Председател

партия ДПС

с.Одърне

Тошо Асенов Петков

 

Зам.- председател

АТАКА

ОУ “Христо Ботев”

Любка Иванова Иванова

 

Секретар

партия ГЕРБ

 

Анатоли Христов Пенчев

 

Член

партия ГЕРБ

 

Бойка Кирилова Паисиева

 

Член

партия ГЕРБ

 

Калинка Денчева Георгиева

 

Член

коалиция БСП лява България

 

Анифе Османова Бейтулова

 

Член

партия ДПС

 

Ивалина Димитрова Георгиева

 

Член

коалиция Реформаторски блок (РБ)

 

Атанас Андреев Николов

 

Член

коалиция България без цензура (ББЦ)

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 04.10.2016 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения