Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 290 ПВР /НР
Плевен, 07.11.2016

ОТНОСНО: Назначаване на комисия за служебно превъвеждане на избирателния протокол за произвеждане на Национален референдум на 06.11.2016 г. и потвърждаването му за действителен от РИК - Плевен

 

Във връзка с техническата обезпеченост и информационното обслужване при произвеждане на Национален референдум на 06.11.2016 г. от Информационно обслужване АД – клон  Плевен, по повод издадена приемно-предавателна разписка за секционно избирателни секции 153700005 с № 15011071, потвърдена от РИК и впоследствие заличена от оператор на ИП, РИК - Плевен, както и поради обстоятелството, че   посочените секции се намират извън територията на Община Плевен и невъзможността членовете на същата да се върнат в ИП, РИК - Плевен е необходимо да назначи назначи комисия за служебно превъвеждане на избирателните протоколи.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА тричленен състав за служебно превъвеждане на избирателния протокол за произвеждане на Национален референдум на 06.11.2016 г. и потвърждаването му за действителен от РИК – Плевен, в състав, както следва:

              

 1. Марсел Леонов Мойсеев
 2. Красимир Веселинов Иванов
 3. Моника Събева Чочева-Лилакова

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок от три дни от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 07.11.2016 в 12:14 часа

Календар

Решения

 • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

 • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения