Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 291ПВР/НР
Плевен, 08.11.2016

ОТНОСНО: Жалба от Милена Георгиева Любенова, от гр. Плевен

Постъпила е жалба от  Милена Георгиева Любенова, от гр. Плевен, ж.к. „Дружба” бл. 326, вх.Д, ет. 8, ап. 15, заведен в РИК-Плевен  с вх. № 433 от 07.11.2016., с която се уведомява комисията за неспазване на изборните правила и по специално на указанията на ЦИК в изборна секция 029-грубо и обидно отношение на членове на секционната комисия, а така също и на служител на РИК-Плевен по телефона.

След като се запозна с жалбата РИК-Плевен, намира, че същата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, с оглед наличието на следните съображения:

В деня на провеждане на изборите  06.11.2016г. от РИК-Плевен са извършвани проверки във всички секции  на територията на Област Плевен, относно спазването на изборните правила, разписани в Изборния кодекс, Методическите указания и Решенията на ЦИК. При тези проверки не са установени нарушения на изборните правила.

В часа, в който сте отишли да гласувате и е имало повече хора, не води до извода, че това представлява нарушение на изборните правила. Секционната комисия е  процедирала към този момент по този начин, тъй като не всички са искали да гласуват за двата вида избори.

Секционната избирателна комисия не може и няма право задължително да дава бюлетини за гласуване и за  двата вида избора, което ако го направи ще представлява нарушение на изборните правила.

На 07.11.2016 г. в деня след изборите РИК – Плевен е продължила да обработва изборните резултати, но тава не е било пречка да се подават жалби и сигнали. Това е видно от обстоятелството, че  има подадена жалба на този ден в 11.00 часа.

Следва да се има предвид и това, че членовете на РИК и СИК се предлагат за назначаване от съответните политически партии и коалиции на квотен принцип и съгласно Изборния кодекс.

Отделно от изложеното по горе, РИК – Плевен установява, че данните, които са посочените в сигнала, липса на конкретни имена и членове на СИК или РИК са недостатъчни да се направи извод за нарушение на изборното законодателство.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.17 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Оставя без уважение, жалба от Милена Георгиева Любенова, от гр. Плевен, ж.к. „Дружба” бл. 326, вх.Д, ет. 8, ап. 15, заведен в РИК-Плевен  с вх. № 433 от 07.11.2016.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 08.11.2016 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения