Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 293 ПВР/НР
Плевен, 08.11.2016

ОТНОСНО: Жалба от Елена Дочева Донева представител на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции „ДА” в подкрепа на всички въпроси на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Постъпила  е жалба от  Елена Дочева Донева представител на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции „ДА” в подкрепа на всички въпроси на национален референдум на 06 ноември 2016 г., заведен в  с вх.№437 от 08.11.2016., в който се посочва, че на 07.11.2016 г. до представител на посочения по-горе инициативен комитет е подаден сигнал от хигиенистка на училище „Васил Левски”, където е позиционирана СИК №152400115, са намерени  7  действителни бюлетини за референдума

Прави се искане РИК-Плевен, незабавно да предприеме необходимите действия за отстраняване на описаното нарушение и да упражнят предоставените от закона правомощия.

След като се запозна с изнесените факти и обстоятелства в жалбата РИК-Плевен, намира, че същата следва да бъде изпратена за разглеждане по компетентност от Районна прокуратура – Плевен за изясняване на изложеното в нея.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.17, във връзка с чл.185, ал.1 във връзка с ал.2 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Изпраща преписката на  Районна прокуратура Плевен за произнасяне по компетентност, съгласно мотивите на решението.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 08.11.2016 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения