Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 03 – ПВР/НР
Плевен, 16.09.2016

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници в РИК – Плевен.

На основание чл. 63 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен

Р Е Ш И:

 1. Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.8 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК: Анна Лазарова Петрова - Калеева, живуща в гр. Плевен, ЕГН *****, считано от 16.09.2016 г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите или на новия избор (втори тур), ако се произвежда такъв.
 2.     2. Определя на Анна Лазарова Петрова - Калеева, живуща в гр. Плевен, ЕГН *** възнаграждение по т.8.2. и т.9 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  
 3. Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.8 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК: Анелия Софрониева Добрева, живуща в гр. Плевен, ЕГН ***** , считано от 16.09.2016 г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите или на новия избор (втори тур), ако се произвежда такъв.

         

 1. Определя на Анелия Софрониева Добрева, живуща в гр. Плевен, ЕГН *****, възнаграждение по т.8.2. и т.9 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

 

 1. Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.8 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК: Мадлена Тодорова Минковска, живуща в гр. Плевен, ЕГН *******, считано от 16.09.2016 г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите или на новия избор (втори тур), ако се произвежда такъв.
 2. 6. Определя на Мадлена Тодорова Минковска, живуща в гр. Плевен, ЕГН ******, възнаграждение по т.8.2. и т.9 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  
 3. Наема за технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т.8 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК: Румяна Костадинова Михайлова, ЕГН ***** живуща в гр. Плевен, ЕГН ***, считано от 16.09.2016 г. до 14 дни включително от произвеждането на изборите или на новия избор (втори тур), ако се произвежда такъв.
 4. Определя на Румяна Костадинова Михайлова, ЕГН ***, живуща в гр. Плевен, ЕГН *****, възнаграждение по т.8.2. и т.9 от Решение № 3377-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 20.09.2016 в 18:41 часа

Календар

Решения

 • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

 • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения