Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 301 – ПВР/НР
Плевен, 10.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

 

Постъпило е предложение от Енгин Исмаилов Кючуков – упълномощен представител на ПП ”ДПС” за Община Кнежа заведено в РИК - Плевен с вх. № 453 от 09.11.2016 г., за промяна състава на СИК на територията на Община Кнежа.

 

На основание чл. 72 ал. 1, т.4  от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                                Р Е Ш И :

В СИК №153900016,  Община Кнежа.

ОСВОБОЖДАВА Ани Рушкова Балева, като секретар и

НАЗНАЧАВА за секретар Александра Росенова Нинова, с ЕГН **********

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 10.11.2016 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения