Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 35 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Бяла вода, Община Белене, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Белене с изх.№06-00-131/05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 56 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Белене, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Бяла вода, Община Белене, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Бяла вода, Община Белене, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

150300013

Росица Йосифова Мартинчева

 

Председател

ГЕРБ

с.Бяла вода

Азизе Ферадова Алиманова

 

Зам.- председател

ДПС

автобусна спирка

Стефка Здравкова Петрова

 

Секретар

БСП

(помещение №1)

Антония Иванова Янкова

 

Член

ГЕРБ

 

Диана Ангелова Колева

 

Член

ГЕРБ

 

Десислава Софрониева Цветкова

 

Член

АТАКА

 

Сергей Антонов Асенов

 

Член

ДПС

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения