Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 36 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Белене, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Белене с изх.№06-00-131/05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 56 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Белене, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Белене, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Белене, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

Трите имена

ЕГН

Партия

Цветанка Василева Блажева

 

ГЕРБ

Лидия Димитрова Иванова

 

ГЕРБ

Аничка Йосифова Янкова

 

БСП

Анна Александрова Ангелова

 

БСП

Божидар Златков Кунов

 

БСП

Теодора Пенчева Ангелова

 

БСП

Бистра Маринова Кралева

 

БСП

Цветомир Тодоров Петков

 

БСП

Ивайло Васков Мишев

 

БСП

Сашка Славова Бучева

 

БСП

Айредин Садулов Алиев

 

ДПС

Зюмбюл Алиева Ангелова

 

ДПС

Ирина Петрова Михайлова

 

РБ

Емилия Георгиева Димитрова

 

ПФ

Росен Стоянов Петров

 

ББЦ

Красимир Георгиев Гулев

 

ББЧ

Димитър Петров Кихлеров

 

АТАКА

Елица Петрова Грунчева

 

АБВ

Анатоли Иванов Абаджиев

 

АБВ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения