Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 37 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Долни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долни Дъбник с изх.№3700-1417 от 05.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 46 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Долни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Долни Дъбник, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100001

Фатма Усева Мутишева

 

Председател

ДПС

гр.Долни Дъбник

Силвия Вескова Димитрова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

ПУ “Асен Киселинчев”

Павлина Василева Димитрова

 

Секретар

ПФ

 

Иванчо Борисов Иванов

 

Член

ГЕРБ

 

Полина Димитрова Ганчева

 

Член

ГЕРБ

 

Антоанета Петрова Иванова

 

Член

БСПлБ

 

Снежанка Петкова Бочева

 

Член

РБ

 

Цанко Димитров Димитров

 

Член

АБВ

 

Боряна Ганева Недялкова

 

Член

БСПлБ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100002

Митко Николаев Иванов

 

Председател

БСПлБ

гр.Долни Дъбник

Тинка Петрова Христова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

НУ “Св. св. Кирил и Методий”

Олга Светославова Савова

 

Секретар

ББЦ

 

Мая Георгиева Пенова

 

Член

ГЕРБ

 

Керана Костадинова Танова

 

Член

ГЕРБ

 

Марияна Миткова Трилова

 

Член

БСПлБ

 

Нели Коцева Байрамова

 

Член

ДПС

 

Цеца Божилова Петкова

 

Член

Атака

 

Нешка Тодорова Йотова

 

Член

РБ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100003

Ваня Димитрова Стефанова

 

Председател

ГЕРБ

гр.Долни Дъбник

Николинка Николова Бонова

 

Зам.- председател

ПФ

СУ “Христо Ботев”

Моника Иванова Димитрова

 

Секретар

РБ

 

Косто Николов Костов

 

Член

ГЕРБ

 

Маргарита Ангелова Костадинова

 

Член

ГЕРБ

 

Теодора Иванова Йорданова

 

Член

БСПлБ

 

Васил Даниелов Марков

 

Член

БСПлБ

 

Хатидже Дервишева Мутишева

 

Член

ДПС

 

Илияна Нинова Бошнякова

 

Член

ББЦ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100004

Недялко Боянов Вълчинковски

 

Председател

АБВ

гр.Долни Дъбник

Лена Павлинова Богданова

 

Зам.- председател

РБ

ДГ “Щастливо детство”

Борислава Николаева Ботева

 

Секретар

ГЕРБ

 

Мариела Даниелова Вешева

 

Член

ГЕРБ

 

Красимира Димитрова Иванова

 

Член

ГЕРБ

 

Лилия Пламенова Кирилова

 

Член

БСПлБ

 

Мирослав Иванов Илиев

 

Член

БСПлБ

 

Мехти Дурев Ибов

 

Член

ДПС

 

Милена Цветанова Христова

 

Член

ББЦ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100005

Стоянка Георгиева Димитрова

 

Председател

Атака

гр.Долни Дъбник

Пепа Васкова Димитрова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

НУ “Св. св. Кирил и Методий”

Павлина Стоянова Михайлова

 

Секретар

БСПлБ

 

Дамянка Николова Лазарова

 

Член

ГЕРБ

 

Теменуга Петрова Наковска

 

Член

ГЕРБ

 

Галинка Симеонова Стоянова

 

Член

БСПлБ

 

Росен Максимов Узунов

 

Член

ДПС

 

Маргарита Маринова Богданова

 

Член

РБ

 

Росица Велева Атанасова

 

Член

ББЦ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100006

Емилия Василева Владова

 

Председател

РБ

гр.Долни Дъбник

Росица Янкова Маринова

 

Зам.- председател

БСПлБ

клуб на инвалида

Петя Димитрова Иванова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Даниела Милкова Кирилова

 

Член

ГЕРБ

 

Кунка Маринова Нинова

 

Член

ГЕРБ

 

Димитрина Димитрова Петкова

 

Член

БСПлБ

 

Царина Илиева Радославова

 

Член

ДПС

 

Милка Иванова Тодорова

 

Член

Атака

 

Милена Петкова Миленкова

 

Член

ПФ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100007

Гергана Трилкова Христова

 

Председател

ПФ

гр.Долни Дъбник

Аджер Садъкова Салиева

 

Зам.- председател

ДПС

СУ “Христо Ботев”

Димитринка Пенчева Тодорова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Татяна Ангелова Николова

 

Член

ГЕРБ

 

Цветелина Стефанова Найденова

 

Член

ГЕРБ

 

Мими Иванчова Маркова

 

Член

БСПлБ

 

Ива Георгиева Русева

 

Член

РБ

 

Росица Венциславова Атанасова

 

Член

ББЦ

 

Михаела Тодорова Тодорова

 

Член

АБВ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения