Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 38 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Градина, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долни Дъбник с изх.№3700-1417 от 05.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 46 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Градина, Община Долни Дъбник, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Градина, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100008

Николай Дучев Драганов

 

Председател

ГЕРБ

с.Градина

Йорданка Димитрова Маринова

 

Зам.- председател

АБВ

кметството

Балин Маринов Йосифов

 

Секретар

ДПС

 

Галя Драгомирова Дакова

 

Член

ГЕРБ

 

Петра Христова Димитрова

 

Член

ГЕРБ

 

Донка Тодорова Костова

 

Член

БСПлБ

 

Детелина Йорданова Бочева

 

Член

ПФ

 

Любомир Тегов Атанасов

 

Член

ББЦ

 

Полина Горанова Михайлова

 

Член

РБ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения