Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 39 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Петърница, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долни Дъбник с изх.№3700-1417 от 05.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 46 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Петърница, Община Долни Дъбник, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Петърница, Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100009

Петя Миладинова Пачева

 

Председател

ГЕРБ

с.Петърница

Пелагия Кирова Гетова

 

Зам.- председател

БСПлБ

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

Катя Атанасова Бонева

 

Секретар

РБ

 

Силвия Кирилова Нинова

 

Член

ГЕРБ

 

Петя Валентинова Владимирова

 

Член

ГЕРБ

 

Виолета Иванова Цоцова

 

Член

БСПлБ

 

Нела Николаева Радкова

 

Член

ДПС

 

Стела Йонкова Данова

 

Член

ГЕРБ

 

Данаил Пенов Димитров

 

Член

ПФ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151100010

Гюлбеяз Шерифова Исмаилова

 

Председател

ДПС

с.Петърница

Йорданка Атанасова Стоева

 

Зам.- председател

ПФ

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

Северина Величкова Пенова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Наталия Георгиева Илиева

 

Член

ГЕРБ

 

Маргарита Ралчева Пачева

 

Член

ГЕРБ

 

Димитрина Данова Петрова

 

Член

БСПлБ

 

Николай Радославов Илиев

 

Член

ДПС

 

Цветан Валериев Ценов

 

Член

АБВ

 

Славка Симеонова Цанкова

 

Член

РБ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения