Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 44 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долни Дъбник с изх.№3700-1417 от 05.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 46 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Долни Дъбник, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

Трите имена

ЕГН

Партия

Боряна Красимирова Каменова

 

Атака

Красимир Цветанов Каменов

 

Атака

Малинка Богомилова Христова

 

Атака

Христо Петков Петков

 

АБВ

Александър Веселинов Танов

 

АБВ

Стелиана Михайлова Величкова

 

АБВ

Николай Василев Вълов

 

АБВ

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Партия

151100001

Елка Евгениева Пенкова

 

ГЕРБ

 

Светла Нанкова Атанасова

 

БСПлБ

 

Сергей Арсов Калинов

 

ДПС

 

Хари Горанов Иванов

 

РБ

 

Севделина Костова Филипова

 

ПФ

151100002

Пламен Иванов Пенков

 

ГЕРБ

 

Лидия Стефанова Гетова

 

БСПлБ

 

Милинда Асенова Костова

 

ДПС

 

Ирина Веселинова Павлова

 

РБ

151100003

Стефка Милкова Димитрова

 

ББЦ

 

Янислава Митева Пенкова

 

ГЕРБ

 

Христо Недков Христов

 

БСПлБ

 

Айрола Аджиев Аджов

 

ДПС

 

Стефка Никифорова Иванова

 

РБ

 

Маргарита Манолова Трилова

 

ПФ

151100004

Павлина Симеонова Атанасова

 

ББЦ

 

Красимира Маринова Хаджийска

 

ГЕРБ

 

Еленка Петрова Кръстева

 

БСПлБ

 

Саадък Юсуфов Салиев

 

ДПС

 

Ивана Николаева Тотева

 

РБ

 

Стефка Цветкова Георгиева

 

ББЦ

151100005

Стела Христова Матеева

 

ГЕРБ

 

Веселка Михайлова Михайлова

 

БСПлБ

 

Бейхан Себаатинов Байрамов

 

ДПС

 

Лъчезар Бориславов Боляров

 

РБ

 

Теменужка Цветкова Атанасова

 

ББЦ

151100006

Огнян Цанков Станков

 

ГЕРБ

 

Димитър Стоянов Трилов

 

БСПлБ

 

Елка Иванова Левтерова

 

ДПС

 

Гергана Димитрова Илиева

 

РБ

 

Любка Здравкова Димитрова

 

ПФ

151100007

Николай Цанков Станков

 

ГЕРБ

 

Веска Димитрова Иванова

 

БСПлБ

 

Цони Методиев Маринов

 

ДПС

 

Венцислав Ангелов Христов

 

РБ

 

Йонка Илиева Георгиева

 

ПФ

 

Виолета Кръстева Атанасова

 

ББЦ

151100008

Снежана Спасова Костова

 

ГЕРБ

 

Горан Михайлов Банчев

 

БСПлБ

 

Нора Парашкевова Маринова

 

ДПС

 

Мирослав Венциславов Маринов

 

РБ

 

Тошко Иванов Киров

 

ПФ

 

Евгений Маринов Христов

 

ББЦ

151100009

Николай Цанков Иванов

 

ГЕРБ

 

Марин Данов Петков

 

БСПлБ

 

Николай Сергеев Николов

 

ДПС

 

Венелин Георгиев Бонев

 

РБ

 

Царина Радкова Цанова

 

ПФ

151100010

Ивайло Миладинов Пачев

 

ГЕРБ

 

Чавдар Данаилов Иванов

 

БСПлБ

 

Марио Асенов Методиев

 

ДПС

 

Любомир Георгиев Цанков

 

РБ

 

Миладин Данов Вълов

 

ПФ

151100011

Ирина Веселинова Павлова

 

ГЕРБ

 

Светломир Младенов Мечев

 

БСПлБ

 

Донка Асенова Николова

 

ДПС

 

Денис Михайлов Девенски

 

РБ

 

Славко Тодоров Иванов

 

ПФ

 

Атанас Павлов Атанасов

 

ББЦ

151100012

Марин Иванов Ценов

 

ГЕРБ

 

Атанас Тодоров Станков

 

БСПлБ

 

Лилка Анахитова Маджарова

 

ДПС

 

Петруна Михайлова Дичева

 

РБ

 

Цветан Николов Стефанов

 

ПФ

151100013

Тони Илийчев Ненков

 

ГЕРБ

 

Наско Мишев Алдинов

 

БСПлБ

 

Агбар Митков Митов

 

ДПС

 

Милен Петърчов Петров

 

РБ

 

Иванка Иванова Тодорова

 

ББЦ

151100014

Петя Радославова Христова

 

ГЕРБ

 

Веселина Петкова Николова

 

БСПлБ

 

Инна Маринова Асенова

 

ДПС

 

Ивелина Миленова Ивайлова

 

РБ

 

Валентина Тодорова Вълова

 

ПФ

151100015

Валя Иванова Иванова

 

ГЕРБ

 

Марияна Кунчева Илиева

 

БСПлБ

 

Галина Веселинова Велчева

 

ДПС

 

Светла Петкова Василева

 

РБ

 

Цветелина Стефанова Павлова

 

ПФ

151100016

Анелия Иванова Пиронска

 

ББЦ

 

Анелия Кръстева Вутова

 

ГЕРБ

 

Аладин Манушев Адриянов

 

БСПлБ

 

Иван Даков Йотков

 

ДПС

151100017

Иван Христов Иванов

 

ГЕРБ

 

Симеон Петров Симеонов

 

БСПлБ

 

Алберт Алиев Бекиров

 

ДПС

 

Еленка Николаева Кръстева

 

РБ

151100018

Вергил Кръстев Симеонов

 

ГЕРБ

 

Валентина Тодорова Цветанова

 

БСПлБ

 

Юнал Албертов Йосифов

 

ДПС

 

Петър Нечев Стоянов

 

РБ

 

Йорданка Георгиева Атанасова

 

ПФ

151100019

Гина Цветкова Велчева

 

ГЕРБ

 

Марияна Петрова Василева

 

БСПлБ

 

Валери Красимиров Стоянов

 

ДПС

 

Лиляна Иванова Христова

 

РБ

151100020

Цветослав Пламенов Стоянов

 

ГЕРБ

 

Иванка Маринова Койчева

 

БСПлБ

 

Николай Василев Петров

 

ДПС

 

Румен Асенов Чорбаджийски

 

РБ

 

Дода Иванова Димитрова

 

ПФ

 

Георги Иванов Попатанасов

 

ББЦ

151100021

Дилян Пламенов Стоянов

 

ГЕРБ

 

Райна Пъшева Ганева

 

БСПлБ

 

Марио Калинов Методиев

 

ДПС

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения