Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 45 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Левски, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски изх.№08-00-1351 от 05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Левски, Община Левски, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Левски, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600001

Севдалина Димитрова Рогозанска

 

Председател

ПФ

гр.Левски

Светлана Александрова Владимирова

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

клуб

Евгения Костадинова Александрова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Албения Борисова Иванова

 

Член

ГЕРБ

 

Васил Петров Петров

 

Член

БСП ЛБ

 

Валя Стефанова Любенова

 

Член

ГЕРБ

 

Севдие Мустафова Алиева

 

Член

ДПС

 

Соня Илиева Асенова

 

Член

ББЦ

 

Снежана Никифорова Щерева

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600002

Полина Кирилова Иванова

 

Председател

ГЕРБ

гр.Левски

Никола Великов Николов

 

Зам.- председател

АТАКА

училище „ Крум Попов”

Виолета Николова Конова

 

Секретар

ПФ

 

Анелия Андреева Йоцова

 

Член

ББЦ

 

Жени Тодорова Костадинова

 

Член

ГЕРБ

 

Марияна Иванова Ангелова

 

Член

БСП ЛБ

 

Соня Цветанова Матева

 

Член

ГЕРБ

 

Цветан Петров Димитров

 

Член

ГЕРБ

 

Фатме Амидова Бошнакова

 

Член

ДПС

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600003

Бранимира Владимирова Борисова

 

Председател

БСП ЛБ

гр.Левски

Ралица Мирославова Петрова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

училище „ Крум Попов”

Красимир Николаев Терзиев

 

Секретар

РБ

 

Георги Трифонов Николов

 

Член

ББЦ

 

Илиян Младенов Иванов

 

Член

АТАКА

 

Лора Сашкова Лозанова

 

Член

ГЕРБ

 

Мелиха Ахмедова Мурадова

 

Член

ДПС

 

Петър Величков Караиванов

 

Член

ГЕРБ

 

Петя Тодорова Петрова

 

Член

БСП ЛБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600004

Галя Иванова Върбанова

 

Председател

АБВ

гр.Левски

Даниела Иванова Досева

 

Зам.- председател

ГЕРБ

училище „ Максим Горки”

Стефанка Николова Пенчева

 

Секретар

БСП ЛБ

 

Аниш Реджепова Янусова

 

Член

ДПС

 

Димитър Николаев Николов

 

Член

ГЕРБ

 

Недка Йорданова Дончева

 

Член

РБ

 

Румен Стефанов Андреев

 

Член

ГЕРБ

 

Румяна Стефанова Петкова

 

Член

АТАКА

 

Стойчо Иванов Атанасов

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600005

Тодорка Трифонова Ечева

 

Председател

ГЕРБ

гр.Левски

Лилия Асенова Николова

 

Зам.- председател

РБ

клуб в квартал 141, парцел 1

Юлвие Мехмедова Юсейнова

 

Секретар

ДПС

 

Валентина Дафинова Великова

 

Член

ГЕРБ

 

Елка Атанасова Данчева

 

Член

БСП ЛБ

 

Кирил Александров Ченков

 

Член

АБВ

 

Зорница Георгиева Сургова - Стоянова

 

Член

ГЕРБ

 

Илия Наумов Петков

 

Член

ББЦ

 

Нели Атанасова Алексиева

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600006

Сийка Богданова Стефанова

 

Председател

ПФ

гр.Левски

Юрмис Асанова Рамчева

 

Зам.- председател

ДПС

училище „ Христо Ботев “

Николай Цонев Борисов

 

Секретар

ГЕРБ

 

Бонка Иванова Мойсеева

 

Член

ГЕРБ

 

Веселин Стефанов Петков

 

Член

АТАКА

 

Владимир Иванов Стоянов

 

Член

ГЕРБ

 

Галя Любенова Василева

 

Член

РБ

 

Иглика Димитрова Мицова

 

Член

БСП ЛБ

 

Пламен Любенов Трифонов

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600007

Евгения Стефанова Иванова

 

Председател

АБВ

гр.Левски

Снежана Димитрова Благоева

 

Зам.- председател

РБ

училище „ Христо Ботев “

Димитър Петков Димитров

 

Секретар

ГЕРБ

 

Атанаска Йорданова Николова

 

Член

ГЕРБ

 

Емилия Александрова Ненова

 

Член

ББЦ

 

Зорница Светлинова Здравкова

 

Член

БСП ЛБ

 

Инна Детелинова Атанасова

 

Член

БСП ЛБ

 

Мерзие Ерсинова Алиева

 

Член

ДПС

 

Татяна Григорова Борисова

 

Член

РБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600008

Накрие Кемалова Селяйдинова

 

Председател

ДПС

гр.Левски

Рени Стефанова Кирилова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

клуб

Нина Петрова Борисова

 

Секретар

АБВ

 

Аделина Кръстева Александрова

 

Член

РБ

 

Борислав Мирославов Блажев

 

Член

ДПС

 

Даринка Симеонова Христова

 

Член

ГЕРБ

 

Красимир Георгиев Димитров

 

Член

БСП ЛБ

 

Найрин Шериф Исмаил

 

Член

ГЕРБ

 

Рузие Наум Филиз

 

Член

ДПС

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600009

Емилиян Анатолиев Попов

 

Председател

ДПС

гр.Левски

Марияна Вескова Гатева

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

клуб

Замфира Юлиянова Янакиева

 

Секретар

ГЕРБ

 

Мария Петрова Йорданова

 

Член

ПФ

 

Моника Иванова Иванова

 

Член

БСП ЛБ

 

Пенчо Илиев Пенчев

 

Член

РБ

 

Петранка Атанасова Флорева

 

Член

ГЕРБ

 

Росица Владимирова Иванова

 

Член

ГЕРБ

 

Сейнур Яшарова Реджепова

 

Член

ДПС

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600010

Илиян Стойчев Златев

 

Председател

ГЕРБ

гр.Левски

Йордан Асенов Първанов

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

ПГТЛП

Емилия Вескова Христова-Спирова

 

Секретар

ББЦ

 

Ангел Петракиев Ангелов

 

Член

АТАКА

 

Венера Андреева Борисова

 

Член

ГЕРБ

 

Ивиянка Костадинова Борисова

 

Член

РБ

 

Мария Александрова Ечева - Антонова

 

Член

ГЕРБ

 

Юлия Юлиева Йорданова

 

Член

ДПС

 

Ценка Игнатова Стоянова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600011

Донка Димитрова Енчева

 

Председател

ГЕРБ

гр.Левски

Красимир Здравков Кръстев

 

Зам.- председател

ПФ

клуб на пенсионера

Герана Маринова Иванова

 

Секретар

РБ

 

Дияна Филева Симеонова

 

Член

ДПС

 

Димка Иванова Първанова

 

Член

БСП ЛБ

 

Пенка Иванова Кръстева

 

Член

ГЕРБ

 

Соня Иванова Стефанова

 

Член

ГЕРБ

 

Тоня Николова Тодорова

 

Член

ГЕРБ

 

Ярослав Борисов Николов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600012

Анелия Миланова Тотева

 

Председател

ГЕРБ

гр.Левски

Катина Христова Боянова

 

Зам.- председател

ПФ

ПГТЛП

Димитър Петров Асенов

 

Секретар

ББЦ

 

Владимир Христов Василев

 

Член

БСП ЛБ

 

Ганка Стефанова Славова

 

Член

ПФ

 

Десислава Симеонова Николова

 

Член

ГЕРБ

 

Живка Борисова Лазарова

 

Член

АБВ

 

Лена Романова Терзиева

 

Член

РБ

 

Таня Савкова Толева

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600013

Валерия Богданова Янкова

 

Председател

БСП ЛБ

гр.Левски

Иван Генчев Дончев

 

Зам.- председател

ББЦ

ПГТЛП

Милка Маринова Бижева

 

Секретар

ГЕРБ

 

Галя Владимирова Иванова

 

Член

ГЕРБ

 

Диян Огнянов Маринчев

 

Член

РБ

 

Даниел Кръстев Йорданов

 

Член

ГЕРБ

 

Емил Ангелов Кирчев

 

Член

ПФ

 

Ирина Николова Стоянова

 

Член

ГЕРБ

 

Петко Радославов Петков

 

Член

АТАКА

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения