Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 46 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Асеновци, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски изх.№08-00-1351 от 05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Асеновци, Община Левски, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Асеновци, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600015

Звезделина Атанасова Михайлова

 

Председател

ДПС

с.Асеновци

Ирина Петрова Иванова

 

Зам.- председател

РБ

ОУ „ Христо Ботев ”

Велчо Димитров Маринов

 

Секретар

ГЕРБ

 

Ангел Недялков Николов

 

Член

БСП ЛБ

 

Милко Цветков Генов

 

Член

ГЕРБ

 

Николай Ненов Христов

 

Член

ПФ

 

Полина Емилова Стефанова

 

Член

БСП ЛБ

 

Румен Руменов Стефанов

 

Член

ДПС

 

Силвия Милчева Кънчева

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600016

Веска Стефанова Василева

 

Председател

БСП ЛБ

с.Асеновци

Веска Стефанова Пеева

 

Зам.- председател

ПФ

ОУ „ Христо Ботев ”

Ганчо Иванов Гатев

 

Секретар

ГЕРБ

 

Георги Станчев Неделчев

 

Член

ГЕРБ

 

Жоро Георгиев Богданов

 

Член

ГЕРБ

 

Любка Младенова Петрова

 

Член

ДПС

 

Павел Димитровм Митев

 

Член

ДПС

 

Румела Стефанова Лалева

 

Член

РБ

 

Христо Иванов Цанов

 

Член

АБВ

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения