Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 51 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Градище, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски изх.№08-00-1351 от 05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г.Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Градище, Община Левски, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Градище, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600021

Стефан Антонов Ангелов

 

Председател

АТАКА

с.Градище

Поликсена Иванова Лазарова

 

Зам.- председател

РБ

клуб на пенсионера

Людмила Дианова Христова

 

Секретар

ГЕРБ

 

Атидже Юзейрова Грамова

 

Член

ДПС

 

Веска Иванова Хинчева

 

Член

АБВ

 

Върбинка Тодорова Георгиева

 

Член

БСП ЛБ

 

Иван Петков Христов

 

Член

БСП ЛБ

 

Силвия Николова Петкова

 

Член

ГЕРБ

 

Таня Йорданова Стефанова

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600022

Галя Методиева Николаева

 

Председател

РБ

с.Градище

Илияна Иванова Илиева - Петрова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

салон на ул. „ Тараклъка “

Илхан Мюмюнова Мюртезова

 

Секретар

ДПС

 

Евгения Крумова Иванова

 

Член

БСП ЛБ

 

Йордан Неделчев Неделчев

 

Член

ГЕРБ

 

Стефка Серафимова Илиева

 

Член

БСП ЛБ

 

Цонка Асенова Иванова

 

Член

ДПС

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения