Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 54– ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Малчика, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски изх.№08-00-1351 от 05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г.Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Малчика, Община Левски, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Малчика, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600025

Здравко Иванов Кърнев

 

Председател

ГЕРБ

с.Малчика

Катя Колева Папуркова

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

ОУ „ Васил Левски ”

Милена Ангелова Цанова

 

Секретар

РБ

 

Веселка Наскова Николова

 

Член

ГЕРБ

 

Иваничка Великова Колева

 

Член

БСП ЛБ

 

Иван Николов Берчев

 

Член

ГЕРБ

 

Ивелина Иванова Иванова

 

Член

АБВ

 

Михаил Георгиев Първанов

 

Член

ПФ

 

Нина Данчева Христова

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600026

Маринела Иванова Баленкова

 

Председател

БСП ЛБ

с.Малчика

Таня Петрова Толева - Николаева

 

Зам.- председател

ГЕРБ

ОУ „ Васил Левски ”

Станислав Ивайлов Гайдаров

 

Секретар

АТАКА

 

Йорданка Стоянова Първанова

 

Член

ББЦ

 

Ваня Иванова Дочева

 

Член

ГЕРБ

 

Веска Иванова Димитрова

 

Член

БСП ЛБ

 

Галя Асенова Ронкова

 

Член

ГЕРБ

 

Николай Йосифов Антонов

 

Член

ГЕРБ

 

Цветомира Руменова Иванова

 

Член

РБ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения