Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 55 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Обнова, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски изх.№08-00-1351 от 05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г.Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Обнова, Община Левски, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Обнова, Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600027

Боряна Златкова Методиева

 

Председател

РБ

с.Обнова

Анелия Вескова Бориславова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

сграда на селкооп „ Сила ”

Николина Георгиева Матеева

 

Секретар

АТАКА

 

Асен Петров Асенов

 

Член

ББЦ

 

Веселин Венков Лазаров

 

Член

ГЕРБ

 

Георги Тодоров Георгиев

 

Член

БСП ЛБ

 

Митка Атанасова Иванова

 

Член

ДПС

 

Николинка Венеткова Георгиева

 

Член

ГЕРБ

 

Снежана Димитрова Начева

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600028

Валентина Атанасова Русанов

 

Председател

ГЕРБ

с.Обнова

Виолета Венеткова Енчева

 

Зам.- председател

БСП ЛБ

читалището

Соня Йосифова Антонова

 

Секретар

ДПС

 

Анна Иванова Петкова

 

Член

БСП ЛБ

 

Анатоли Иванов Алексиев

 

Член

ПФ

 

Боряна Стефчова Петкова

 

Член

ГЕРБ

 

Иваничка Георгиева Ненчева

 

Член

АБВ

 

Миглен Любомиров Марчев

 

Член

ДПС

 

Петър Асенов Петров

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151600029

Айтен Юнусова Марчева

 

Председател

ДПС

с.Обнова

Анелия Пашунова Николаева

 

Зам.- председател

ГЕРБ

ОУ „ Неофит Рилски “

Йорданка Веселинова Иванова

 

Секретар

БСП ЛБ

 

Верка Тодорова Божинова

 

Член

АБВ

 

Мария Тодорова Николова

 

Член

РБ

 

Милка Асенова Асенова

 

Член

ДПС

 

Стефка Тонева Василева

 

Член

БСП ЛБ

 

Теодора Иванова Кирилова

 

Член

ГЕРБ

 

Цветанка Георгиева Петрова

 

Член

ГЕРБ

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 19:08 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения