Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 58 – ПВР/НР
Плевен, 05.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Левски изх.№08-00-1351 от 05.10.2016 г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г.Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Левски, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Левски, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Левски, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

           

ПП ГЕРБ

     

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Атанаска Борисова Атанасова

 

ГЕРБ

2

Янка Александрова Димитрова

 

ГЕРБ

3

Нина Пенчева Илиева

 

ГЕРБ

4

Цветан Петров Симеонов

 

ГЕРБ

5

Антон Иванов Ечев

 

ГЕРБ

6

Стефан Георгиев Александров

 

ГЕРБ

8

Иванко Ангелова Димитрова

 

ГЕРБ

                   

9

Красимира Иванова Иванова

 

ГЕРБ

10

Валентина Николаева Кърнева

 

ГЕРБ

   

                                             БСП ЛБ

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Маргарита Любенова Лазарова

 

БСП ЛБ

2

Любомир Георгиев Личков

 

БСП ЛБ

3

Румен Венков Бояджиев

 

БСП ЛБ

4

Светлана Петрова Доменикова

 

БСП ЛБ

5

Светла Стефанова Георгиева

 

БСП ЛБ

           

ПП ДПС

     

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Фаик Юнус Ибрахим

 

ДПС

2

Ниази Елиаз Ибрям

 

ДПС

3

Асен Михайлов Руменов

 

ДПС

4

Тома Юлиянов Терзиев

 

ДПС

                   
                   

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Боян Христов Боянов

 

ПФ

2

Даниела Стойнова Минкова

 

ПФ

3

Йордан Християнов Боянов

 

ПФ

4

Толя Младенова Йорданова

 

ПФ

5

Невяна Богомилова Караденчева

 

ПФ

         

           ББЦ

     

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Камелия Емилова Цветкова

 

ББЦ

2

Георги Борисов Николов

 

ББЦ

3

Андриан Тихомиров Йоцов

 

ББЦ

4

Елена Недкова Иванова

 

ББЦ

5

Тихомир Йорданов Йоцов

 

ББЦ

6

Стилиян Маринов Пачев

 

ББЦ

7

Цветелина Георгиева Симеонова

 

ББЦ

           

АТАКА

     

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Пепа Живкова Петкова

 

АТАКА

2

Петя Ангелова Петракиева

 

АТАКА

3

Ангел Венциславов Георгиев

 

АТАКА

         

           АБВ

     

 

Име , презиме , фамилия

ЕГН

Партия

1

Христо Васков Христов

 

АБВ

2

Анна Мирославова Христова

 

АБВ

3

Петя Руменова Илиева

 

АБВ

4

Диляна Петрова Митева

 

АБВ

5

Красимир Диков Митев

 

АБВ

                       

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 05.10.2016 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения