Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 60 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Бреница, Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Кнежа с изх.№5200-94-22 от 06.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 77 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Бреница, Община Кнежа, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Бреница, Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

153900014

Ивелина Любомирова Мариновска

 

Председател

ПП ГЕРБ

с.Бреница

Асен Манчев Кунчев

 

Зам.- председател

ПП ДПС

филиал на „Сортови семена”

Маргарита Йорданова Калчовска

 

Секретар

КБ

 

Любка Ценова Бановска

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Галина Вълчова Йотова

 

Член

КБ

 

Петранка Йорданова Матова

 

Член

ПФ

 

Росен Стоянов Цеков

 

Член

РБ

 

Дарина Никифорова Мишовска

 

Член

ББЦ

 

Поля Щерюва Азири

 

Член

ПП ГЕРБ

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

153900015

Мариета Иванова Йоцовска

 

Председател

ПП ГЕРБ

с.Бреница

Зоя Филипова Кунчева

 

Зам.- председател

ПП ДПС

павилион на Иван Цоков

Пепа Тошева Георгиева

 

Секретар

АБВ

 

Тихомир Цветков Бърковски

 

Член

ББЦ

 

Таня Светославова Облашка

 

Член

КБ

 

Милка Стоянова Цветкашка

 

Член

КБ

 

Анелия Ангелова Монова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Валентина Митова Цветкашка

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Тинка Цветкова Стефеняшка

 

Член

ПП ГЕРБ

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения