Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 61 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Кнежа с изх.№5200-94-22 от 06.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 77 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

153900016

Лиляна Иванова Йоникиева

 

Председател

ПП ГЕРБ

с.Еница

Румен Наков Кирилов

 

Зам.- председател

ПФ

ОУ “Васил Левски”

Ани Ружкова Балева

 

Секретар

ПП ДПС

 

Златко Николов Кьосовскси

 

Член

РБ

 

Диана Николаева Желязкова

 

Член

КБ

 

Пенка Горанова Николова

 

Член

КБ

 

Ивайло Михайлов Иванов

 

Член

ПП ДПС

 

Бонка Йорданова Йончева

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Татяна Петрова Нинова

 

Член

ПП ГЕРБ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения