Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 63 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Кнежа с изх.№5200-94-22 от 06.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 77 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Кнежа, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Кнежа, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

 

Трите имена

ЕГН

Партия

Милена Димитрова Плевненска

 

АТАКА

Веселина Димитрова Драшанска

 

АТАКА

Ана Асенова Съркьова

 

ДПС

Асен Мигленов Севов

 

ДПС

Миглен Асенов Драмалиев

 

ДПС

Цветелина Венциславова Лицанова

 

АБВ

Виолета Цветкова Бешкова,

 

Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО

Полина Анатолиева Беновска,

 

Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО

Емил Петров Гърлов

 

ГЕРБ

Николинка Иванова Зоровска

 

ГЕРБ

Георги Атанасов Левашки

 

ГЕРБ

Тихомир Димитров Яцин

 

ГЕРБ

Галина Йорданова Донинска

 

ГЕРБ

Даринка Иванова Стайкова

 

БСП лява България

Венета Ценова Къндинска

 

БСП лява България

Христо Иванов Хлебарски

 

БСП лява България

Галина Николаева Бачийска

 

БСП лява България

Цеко Бонов Бонев

   

Милчо Иванов Милев

 

БСП лява България

Мария Николова Зоровска

 

БСП лява България

Анета Петрова Димитрова

 

РБ

Лиляна Цветанова Руневска

 

РБ

Милен Генов Кабакчийски

 

ББЦ

Валерий Любенов Горановски

 

ББЦ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения