Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 68 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Горна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия изх.№7089/05.10.2016г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Горна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Горна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000005

Цанко Михайлов Данаилов

 

Председател

ДПС

с.Горна Митрополия

Катя Йорданова Илионова

 

Зам.- председател

ББЦ

филиал на

Людмила Георгиева Тодорова

 

Секретар

ПП ГЕРБ

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

Янка Димитрова Ценкова

 

Член

БСП

 

Виолета Василева Ангелова

 

Член

РБ

 

Ивайло Пенков Пенков

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Ралица Николаева Динковска

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Петко Тодоров Грамчев

 

Член

Атака

 

Георги Павлов Георгиев

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000006

Диляна Цветанова Грънчарова

 

Председател

ПП ГЕРБ

с.Горна Митрополия

Сабрие Османова Юмерова

 

Зам.- председател

ДПС

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

Цеца Георгиева Цанова

 

Секретар

БСП

 

Тихомир Павлов Тодоров

 

Член

АБВ

 

Мариана Величкова Найденова

 

Член

БСП

 

Първолета Илионова Михайлова

 

Член

РБ

 

Мариета Христова Иванова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Галя Тодорова Димитрова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Маргаритка Парашкевова Маринова

 

Член

ПФ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000007

Тодор Петров Тодоров

 

Председател

БСП

с.Горна Митрополия

Фиданка Серафимова Йорданова

 

Зам.- председател

ПП ГЕРБ

ДГ “Незабравка”

Доротея Асенова Илиева

 

Секретар

ДПС

 

Атидже Асанова Ибраимова

 

Член

ДПС

 

Цветалина Томова Томова

 

Член

РБ

 

Добринка Василева Кръстева

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Спаска Желкова Господинова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Мариана Димитрова Димитрова

 

Член

ПФ

 

Виолета Йосифова Узунска

 

Член

ББЦ

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения