Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 70 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия изх.№7089/05.10.2016г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Долна Митрополия, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000009

Здравка Димитрова Стефанова

 

Председател

РБ

гр.Долна Митрополия

Цецка Иванова Барсанова

 

Зам.- председател

ПП ГЕРБ

клуб на пенсионера и инвалида

Теменужка Петрова Иванова

 

Секретар

БСП

 

Мадлин Емилова Върбанова

 

Член

ДПС

 

Татяна Василева Георгиева

 

Член

АБВ

 

Виолета Илиева Зопова

 

Член

БСП

 

Веселин Георгиев Илиев

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Пенка Георгиева Лекова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Ивайло Русков Цолов

 

Член

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000010

Искра Дамянова Траянова

 

Председател

ПП ГЕРБ

гр.Долна Митрополия

Лъчезар Филаретов Попов

 

Зам.- председател

ББЦ

СУ “Васил Априлов”

Маргарита Ванкова Еманоилова-Цекова

 

Секретар

АБВ

 

Йосиф Валериев Ангелов

 

Член

ДПС

 

Бинка Димитрова Иванова

 

Член

БСП

 

Росица Илиева Иванова

 

Член

РБ

 

Валиана Василева Николова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Ивалинка Захариева Маринова-Иванова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Иван Ангелов Ангелов

 

Член

Атака

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000011

Йорданка Асенова Иванова

 

Председател

БСП

гр.Долна Митрополия

Силвия Диянова Петрова

 

Зам.- председател

ПП ГЕРБ

филиал на СУ “Васил Априлов”

Светослав Иванов Илиев

 

Секретар

Атака

 

Ася Венциева Борисова

 

Член

ДПС

 

Таня Петкова Димитрова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Стоян Бенов Христов

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Зорница Ивова Иванова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Катерина Валериева Капацънова

 

Член

ПФ

 

Николай Кръстев Николов

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000012

Мариян Емилов Стоилов

 

Председател

ДПС

гр. Долна Митрополия

Максим Наумов Лясков

 

Зам.- председател

ПП ГЕРБ

филиал на СУ “Васил Априлов”

Петя Живкова Савова

 

Секретар

БСП

 

Методи Ангелов Боянов

 

Член

ДПС

 

Генка Петкова Григорова

 

Член

БСП

 

Аделина Гоцова Стоянова

 

Член

РБ

 

Ивайло Любомиров Илиев

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Симеон Цеков Петров

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Васко Стефанов Димитров

 

Член

ББЦ

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения