Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 72 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Крушовене, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия изх.№7089/05.10.2016г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Крушовене, Община Долна Митрополия, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Крушовене, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000015

Виолета Любенова Предушева

 

Председател

ПП ГЕРБ

с.Крушовене

Георги Борисов Николов

 

Зам.- председател

ПФ

ОУ “Климент Охридски”

Назифе Тасим Беркер

 

Секретар

ДПС

 

Лимонка Петрова Добрикова

 

Член

БСП

 

Валя Тодорова Ранчева

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Николай Вангелов Георгиев

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Петьо Недялков Пешев

 

Член

Атака

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000016

Костадин Георгиев Дюлгеров

 

Председател

БСП

с.Крушовене

Илиан Пенков Церянски

 

Зам.- председател

ПП ГЕРБ

сградата на ПК „Орач”

Тихомир Захариев Бунов

 

Секретар

ПФ

 

Митко Асенов Бъчваров

 

Член

ДПС

 

Бисерка Борисова Стойкова

 

Член

ДПС

 

Мариана Спасова Алексиева

 

Член

БСП

 

Йорданка Венциславова Чуколова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Димитър Кирилов Фурнигов

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Албена Веселинова Маринова

 

Член

ББЦ

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения