Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 74 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Победа, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия изх.№7089/05.10.2016г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Победа, Община Долна Митрополия, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Победа, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

 

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000020

Йорданка Тодорова Иванова

 

Председател

ПП ГЕРБ

с.Победа

Миглена Детелинова Гетова

 

Зам.- председател

БСП

клуб на пенсионера и инвалида

Евгений Иванов Филипов

 

Секретар

АБВ

 

Николай Йорданов Орлов

 

Член

АБВ

 

Стефанка Тодорова Иванова

 

Член

РБ

 

Надка Симеонова Йорданова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Боряна Пламенова Велева

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Наталия Величкова Димитрова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Илия Костадинов Христов

 

Член

ББЦ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения