Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 78– ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Ставерци, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия изх.№7089/05.10.2016г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Ставерци, Община Долна Митрополия, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Ставерци, Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000024

Петър Цветанов Илиевски

 

Председател

Атака

с.Ставерци

Пеца Йонова Сурджийска

 

Зам.- председател

ББЦ

ОУ “Кирил и Методий”

Десислава Сергеева Иванчовска

 

Секретар

ПП ГЕРБ

 

Санко Костов Велев

 

Член

ДПС

 

Христо Владимиров Йолов

 

Член

БСП

 

Румен Стефанов Кучкански

 

Член

РБ

 

Петя Борисова Павлова

 

Член

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000025

Георги Кунчев Събев

 

Председател

БСП

с.Ставерци

Махморе Мехмедова Османова

 

Зам.- председател

ДПС

клуб на пенсионера и инвалида

Красимира Петрова Танчева

 

Секретар

ПП ГЕРБ

 

Венетка Пламенова Михайлова

 

Член

БСП

 

Стефан Христов Гачовски

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Стефан Петров Илиев

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Борис Димитров Крайчовски

 

Член

Атака

 

Галя Иванова Сотирова

 

Член

ПФ

 

Борис Благовестов Петковски

 

Член

ББЦ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000026

Любомир Стефанов Чергански

 

Председател

РБ

с.Ставерци

Марлена Цветанова Гачовска

 

Зам.- председател

ПП ГЕРБ

ДГ “В. Иванов”

Райна Илиева Черганска

 

Секретар

БСП

 

Никола Симеонов Ангелов

 

Член

ДПС

 

Атанаска Великова Воденичарска

 

Член

БСП

 

Иван Стефанов Рулински

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Николина Стефанова Русева

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Христо Киров Къслев

 

Член

ПП ГЕРБ

 

Кинка Минкова Латовска

 

Член

Атака

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения