Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 08 – ПВР/НР
Плевен, 22.09.2016

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Белене при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район.

   На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 3418-ПВР/НР/24.08.2016г. на ЦИК и Заповед № 745 от 12.09.2016 г. на кмета на Община Белене, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

          ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 15/петнадесет/ избирателни секции на територията на Община Белене при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район, както следва:

Избира-телна

секция №

Населено място

Адрес

Единен номер

001

Белене

ул.,,Еп.Евгени Босилков” №1, ОУ „В. Левски”

150300001

002

Белене

ул.,,България” №58, СОУ „Димчо Дебелянов”

150300002

003

Белене

ул.,,България” №58, СОУ „Димчо Дебелянов”

150300003

004

Белене

ул.,,Еп.Евгени Босилков” №1, ОУ „В. Левски”

150300004

005

Белене

ул.,,Еп.Евгени Босилков” №1, ОУ „В. Левски”

150300005

006

Белене

ул.,,Еп.Евгени Босилков” №1, ОУ „В. Левски”

150300006

007

Белене

ул.,,България” №58, СОУ „Димчо Дебелянов”

150300007

008

Белене

ул.,,България” №58, СОУ „Димчо Дебелянов”

150300008

009

с. Деков

ул.,,Недечо Георгиев” 9, кметство

150300009

010

с.Татари

ул.,,Г.Димитров” 59, ОУ „Отец Паисий”

150300010

011

с.Петокладенци

ул.,,Осъм” №3, кметство

150300011

012

с.Кулина вода

ул.,,Г.Димитров” 45, читалище „Изгрев”

150300012

013

с.Бяла вода

ул.,,Васил Левски” №50а автобусна спирка – помещение №1

150300013

015

Белене

ул.,,България” №58, СОУ „Димчо Дебелянов”

150300015

016

Белене

ул.,,Еп.Евгени Босилков” №1, ОУ „Васил Левски”

150300016

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 22.09.2016 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения