Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 80 – ПВР/НР
Плевен, 06.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Долна Митрополия изх.№7089/05.10.2016г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 61 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000001

 

 

 

 

с.Байкал

София Светославова Маркова

 

Резервен член

БСП

клуб на пенсионера и инвалида

Антим Ганов Анчев

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000002

 

 

 

 

с.Биволаре

Мариана Стефанова Петрова

 

Резервен член

БСП

 

Анани Милков Маринов

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000003

 

 

 

 

с.Божурица

Данаил Милков Предов

 

Резервен член

БСП

ОУ “Христо Ботев”

Мима Шибилова Илиева

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000004

 

 

 

 

с.Брегаре

Веселина Йотова Савковска

 

Резервен член

БСП

кметството

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000005

 

 

 

 

с.Горна Митрополия

Бинка Шибилева Орлинова

 

Резервен член

БСП

филиал на

Личо Михайлов Данаилов

 

Резервен член

ДПС

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000006

 

 

 

 

с.Горна Митрополия

Диана Емилова Христова

 

Резервен член

БСП

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000007

 

 

 

 

с.Горна Митрополия

Гергина Лазарова Цанова

 

Резервен член

БСП

ДГ “Незабравка”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000008

 

 

 

 

с.Гостиля

Канушка Петкова Петрова

 

Резервен член

БСП

НЧ “Г. С. Раковски-1927”

Иван Петров Станев

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000009

 

 

 

 

гр.Долна Митрополия

 

 

 

 

клуб на пенсионера и инвалида

Татяна Минчева Стефанова

 

Резервен член

БСП

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000010

 

 

 

 

гр.Долна Митрополия

Цонка Тотева Пълова

 

Резервен член

БСП

СУ “Васил Априлов”

Кармен Николаева Димитрова

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000011

 

 

 

 

гр.Долна Митрополия

Диана Петрова Еремиева

 

Резервен член

БСП

филиал на СУ “Васил Априлов”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000012

 

 

 

 

гр. Д.Митрополия

Илинка Петкова Йорданова

 

Резервен член

БСП

филиал на СУ “Васил Априлов”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000013

 

 

 

 

с.Комарево

Лина Ганчева Маринчева

 

Резервен член

БСП

НЧ “Наука -1905”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000014

 

 

 

 

с.Комарево

Людмила Евгениева Димитрова

 

Резервен член

БСП

магазин на ПК „Вит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000015

 

 

 

 

с.Крушовене

Виолета Спасова Никова

 

Резервен член

БСП

ОУ “Климент Охридски”

Мица Кирилова Попова

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000016

 

 

 

 

с.Крушовене

Валя Асенова Михайлова

 

Резервен член

БСП

сградата на ПК „Орач”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000017

 

 

 

 

с.Ореховица

Нели Милкова Алипиева

 

Резервен член

БСП

ОУ “Хр. Смирненски”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000018

 

 

 

 

с.Ореховица

Яница Любенова Тошковска

 

Резервен член

БСП

клуб на пенсионера и инвалида

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000019

 

 

 

 

с.Ореховица

Симеон Стефанов Янев

 

Резервен член

БСП

магазин „Алийца”

 

 

 

 

№ на СИК

 

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000020

 

 

 

 

с.Победа

Васил Христов Райков

 

Резервен член

БСП

клуб на пенсионера и инвалида

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000021

 

 

 

 

с.Подем

Камелия Цветкова Вашкова

 

Резервен член

БСП

кметството

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000022

 

 

 

 

с.Рибен

Атанаска Сименова Коцева

 

Резервен член

БСП

филиал на ЦГ „Божур”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000024

 

 

 

 

с.Ставерци

Милка Захариева Милкова

 

Резервен член

БСП

ОУ “Кирил и Методий”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000025

 

 

 

 

с. Ставерци

Мариета Цекова Луканова

 

Резервен член

БСП

клуб на пенсионера и инвалида

Мирослав Михов Мирославов

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000026

 

 

 

 

с.Ставерци

Маргарита Димитрова Митковска

 

Резервен член

БСП

ДГ “В. Иванов”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000027

 

 

 

 

гр.Тръстеник

Стефка Цонкова Луканова

 

Резервен член

БСП

филиал на СУ “Евлоги Георгиев”

Станимир Михайлов Марчев

 

Резервен член

ДПС

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000028

 

 

 

 

гр.Тръстеник

Йорданка Францова Георгиева

 

Резервен член

БСП

филиал на СУ “Евлоги Георгиев”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000029

 

 

 

 

гр.Тръстеник

Лъчезар Славов Георгиев

 

Резервен член

БСП

СУ “Евлоги Георгиев”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000031

 

 

 

 

гр.Тръстеник

Павлина Минкова Миткова

 

Резервен член

БСП

филиал на СУ “Евлоги Георгиев”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000032

 

 

 

 

гр.Тръстеник

Петя Николаева Миткова

 

Резервен член

БСП

СУ “Евлоги Георгиев”

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

151000033

 

 

 

 

гр.Тръстеник

Софка Андреева Доровска

 

Резервен член

БСП

филиал на СУ “Евлоги Георгиев”

 

 

 

 

 

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

гр.Тръстеник

Йордан Цеков Орлов

 

Резервен член

АБВ

гр.Тръстеник

Ивелин Стефанов Петров

 

Резервен член

АБВ

 

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

 

 

Долна Митрополия

Гано Симеонов Ганов

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Долна Митрополия

Пенка Георгиева Георгиева

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Долна Митрополия

Магдалена Ангелова Петрова

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Долна Митрополия

Димитър Бориславов Георгиев

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Горна Митрополия

Тихомир Любенов Динковски

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Горна Митрополия

Вилия Иванова Димитрова

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Горна Митрополия

Константин Диков Диков

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Тръстеник

Симеон Николов Мончев

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Тръстеник

Петър Цветков Трифонов

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Долна Митрополия

Капка Николова Хаджиева

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Тръстеник

Любомир Методиев Лазаров

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Ореховица

Димитър Николов Пеловски

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Ореховица

Павлинка Иванова Петкова

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Божурица

Боряна Георгиева Петрова

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Тръстеник

Цветан Любенов Янев

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Тръстеник

Красимир Любенов Прокопов

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Крушовене

Лина Христова Фурнигова

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

Крушовене

Иван Димитров Стункин

 

Резервен член

ПП ГЕРБ

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 06.10.2016 в 18:05 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения