Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 81 – ПВР/НР
Плевен, 07.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Искър, Община гр.Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Искър изх.№16-14-6 от 04.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 76 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Искър, Община Искър, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Искър, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

EГН

Длъжност в комисията

Образование

Партия

152300001

Маргарита Ганова Тодорова

 

Председател

средно-специално

ГЕРБ

гр.Искър

Илиян Петров Пековски

 

Зам.- председател

висше

РБ

ул.”Хр.Ботев” № 17

Галина Георгиева Димитрова

 

Секретар

средно

БСП

 

Янко Маринов Енев

 

Член

висше

АТАКА

 

Румен Алексиев Калчев

 

Член

средно

ДПС

 

Юлия Петрова Петрова

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Дарина Николова Иванова

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Илийка Стефанова Герговска

 

Член

средно-специално

БСП

 

Аксиния Тодорова Войковска

 

Член

средно

ББЦ

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

 

Партия

152300002

Владимир Пенов Нешовски

 

Председател

военно о.з.

АТАКА

гр.Искър

Росица Кръстева Панова

 

Зам.- председател

средно-специално

ГЕРБ

ул.”Хр.Ботев” № 17

Ивайло Славов Радоловски

 

Секретар

средно-специално

ББЦ

 

Симеон Митков Тулашки

 

Член

средно

БСП

 

Светла Донкова Плугарска

 

Член

средно

БСП

 

Валентин Веселинов Йотков

 

Член

средно

РБ

 

Радослав Анелиев Рашев

 

Член

средно

ДПС

 

Стоянка Тодорова Христова

 

Член

висше

ГЕРБ

 

Денис Иванов Димитров

 

Член

средно

ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

 

Партия

152300003

Асен Орлинов Асенов

 

Председател

средно

ДПС

гр.Искър

Сашо Петров Панов

 

Зам.- председател

средно-специално

ГЕРБ

ул.”Г.Димитров” № 43

Румяна Лазарова Докусанска

 

Секретар

полувисше

РБ

 

Тошка Трифонова Дишкова

 

Член

средно-специално

ГЕРБ

 

Валя Иванова Денчовска

 

Член

висше

ГЕРБ

 

Стефка Христова Македонска

 

Член

средно

БСП

 

Емилия Петрова Бановска

 

Член

средно

БСП

 

Искра Венкова Орлинова

 

Член

средно-специално

ББЦ

 

Магдалена Филипова Младенова

 

Член

средно

ДПС

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

 

Партия

152300004

Венцислав Младенов Иванов

 

Председател

средно

ДПС

гр.Искър

Петринка Любомирова Любова

 

Зам.- председател

висше

ГЕРБ

ул.”Г.Димитров” № 43

Дарина Гошева Радоловска

 

Секретар

средно-специално

ББЦ

 

Иванка Николова Вълчева

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Стела Кирилова Вътева

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Филип Русланов Рашев

 

Член

средно

ДПС

 

Силвия Георгиева Йоткова

 

Член

средно

РБ

 

Елка Илиева Герчеговска

 

Член

средно

АБВ

 

Сергей Батов Иванчовски

 

Член

средно

ВМРО

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 07.10.2016 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения