Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 82 – ПВР/НР
Плевен, 07.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Долни Луковит, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Искър изх.№16-14-6 от 04.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 76 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Долни Луковит, Община Искър, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Долни Луковит, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

EГН

Длъжност в комисията

 

Партия

152300005

Славчо Цветков Резашки

 

Председател

средно-икономическо

ГЕРБ

с.Долни Луковит

Теодоси Андреев Гетов

 

Зам.- председател

средно

БСП

ул.”Г.Димитров” № 72

Петко Георгиев Георгиев

 

Секретар

средно

АБВ

 

Венцислав Христов Иванов

 

Член

средно

РБ

 

Тихомир Петров Димитров

 

Член

средно

ДПС

 

Радослав Цолов Димитров

 

Член

средно

БСП

 

Ана Пламенова Димитрова

 

Член

средно

ББЦ

 

Иглика Атанасова Христова

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Павлина Петрова Йончева

 

Член

средно-специално

ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

 

Партия

152300006

Цветанка Петковва Горанова

 

Председател

средно-специално

ГЕРБ

с.Долни Луковит

Илиян Пламенов Димитров

 

Зам.- председател

средно

ДПС

ул.”Хр.Ботев” № 6

Цветанка Генова Ганова

 

Секретар

средно-специално

БСП

 

Мирослав Петров Иванов

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Цеца Георгиева Христова

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Роза Кирякова Брезашка

 

Член

средно-специално

БСП

 

Венета Асенова Маринова

 

Член

средно

ПФ

 

Йордан Георгиев Георгиев

 

Член

средно

АБВ

 

Димитър Мирославов Петров

 

Член

средно

РБ

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

 

Партия

152300007

Калина Милчева Александрова

 

Председател

средно

ДПС

с.Долни Луковит

Виолета Миткова Петрова

 

Зам.- председател

висше

ГЕРБ

ул.”Ал.Стамболийски” № 43А

Мариета Станчева Павлова

 

Секретар

средно-специално

БСП

 

Йордан Венциславов Йорданов

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Тоника Павлинова Георгиева

 

Член

студент

ГЕРБ

 

Радка Петрова Тодорова

 

Член

полувисше

ГЕРБ

 

Милка Йорданова Димитрова

 

Член

средно

РБ

 

Стефан Борисов Илиев

 

Член

средно

ПФ

 

Иван Петров Радоловски

 

Член

средно

ПФ

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 07.10.2016 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения