Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 83 – ПВР/НР
Плевен, 07.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Писарово, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Искър изх.№16-14-6 от 04.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 76 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Писарово, Община Искър, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Писарово, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

EГН

Длъжност в комисията

 

Партия

152300008

Митко Николов Димитров

 

Председател

средно

НФСБ

с.Писарово

Светлана Атанасова Петкова

 

Зам.- председател

средно-специално

БСП

ул.”Г.Димитров” № 81

Петя Петрова Горанова

 

Секретар

средно

РБ

 

Йорданка Борисова Матовска

 

Член

средно-специално

ГЕРБ

 

Радослав Нинов Първанов

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Цветан Лазаров Лебешковски

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Илия Илиев Илиев

 

Член

 

АТАКА

 

Анатоли Руменов Маринов

 

Член

средно

ДПС

 

Валери Борисов Йорговски

 

Член

средно

АБВ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 07.10.2016 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения