Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 84 – ПВР/НР
Плевен, 07.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Староселци, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

 

Постъпило е предложение от Кмета на Община Искър изх.№16-14-6 от 04.10.2016г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 76 от 06.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Староселци, Община Искър, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Староселци, Община Искър, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

EГН

Длъжност в комисията

 

Партия

152300009

Людмила Георгиева Николова

 

Председател

 

АТАКА

с.Староселци

Данка Николова Банкова

 

Зам.- председател

полувисше

ГЕРБ

ул.”Г.Димитров” № 15

Стоянка Василева Гергова

 

Секретар

полувисше

БСП

 

Цанко Ивалинов Стефанов

 

Член

средно-специално

ГЕРБ

 

Петя Атанасова Манчева

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Наско Анчев Калчев

 

Член

средно

ДПС

 

Любомир Тодоров Кънчашки

 

Член

средно

ВМРО

 

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

 

Партия

152300010

Андриана Симеонова Патева

 

Председател

средно

ГЕРБ

с.Староселци

Сергей Тодоров Тодоров

 

Зам.- председател

средно

БСП

ул.”Г.Димитров” № 2А

Биляна Сергева Иванчовска

 

Секретар

висше

ВМРО

 

Петя Красимирова Петрова

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Сафина Маринова Алексиева

 

Член

средно

ГЕРБ

 

Мариана Василева Патева

 

Член

средно-специално

ГЕРБ

 

Валентина Василева Георгиева

 

Член

средно

БСП

 

Иванка Кирова Данчева

 

Член

средно

РБ

 

Севделин Мирославов Божинов

 

Член

средно

ДПС

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 07.10.2016 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения