Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 86 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр.Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Гулянци изх.0501-19 от 05.10.2016г. г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 64 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Гулянци, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на гр.Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в гр.Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

150800001

Нели Маринова Петрова

 

Председател

ГЕРБ

гр.Гулянци

София Емилова Личева

 

Зам.- председател

ББЦ

СУ “Хр. Смирненски”

Стилян Филипов Манов

 

Секретар

ДПС

 

Борислав Станков Георгиев

 

Член

РБ

 

Аксиния Андреева Бакърджиева

 

Член

БСП

 

Юлиян Николов Йолов

 

Член

ПФ

 

Татяна Борисова Декова

 

Член

АТАКА

 

Тони Крумов Крумов

 

Член

ГЕРБ

 

Галина Йорданова Георгиева

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

150800002

Силвия Руменова Огнянова

 

Председател

ДПС

гр.Гулянци

Валентина Любенова Георгиева

 

Зам.- председател

ГЕРБ

СУ “Хр. Смирненски”

Анна Смилянова Манова

 

Секретар

БСП

 

Мария Николова Беджева

 

Член

БСП

 

Капка Георгиева Николаева

 

Член

АБВ

 

Стефан Георгиев Рачев

 

Член

РБ

 

Даниела Светославова Бакърджиева

 

Член

ББЦ

 

Ивайла Бориславова Минева

 

Член

ГЕРБ

 

Даниела Цветанова Цветкова

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

150800003

Даниела Димитрова Петранова

 

Председател

БСП

гр.Гулянци

Сашо Георгиев Симеонов

 

Зам.- председател

РБ

читалище “П. Р. Славейков”

Емил Медаров Доцев

 

Секретар

ГЕРБ

 

Даниел Златков Борисов

 

Член

ДПС

 

Димчо Костов Гаврилов

 

Член

БСП

 

Пламен Парашкевов Коканов

 

Член

ПФ

 

Детелина Николова Райкова

 

Член

ББЦ

 

Дияна Иванова Йорданова

 

Член

ГЕРБ

 

Миглена Пенчева Неделушева

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

150800004

Ганка Иванова Върбева

 

Председател

РБ

гр.Гулянци

Поля Викторова Цветкова

 

Зам.- председател

ГЕРБ

читалище “П. Р. Славейков”

Йордан Ангелов Данев

 

Секретар

АТАКА

 

Георги Илийчев Георгиев

 

Член

БСП

 

Емилия Атанасова Иванова

 

Член

БСП

 

Лиляна Асенова Кочева

 

Член

ГЕРБ

 

Трендафил Георгиев Георгиев

 

Член

ГЕРБ

 

Нина Тодорова Аспарухова

 

Член

ББЦ

 

Борислав Момчилов Калинов

 

Член

ДПС

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения