Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 90 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Милковица, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Гулянци изх.0501-19 от 05.10.2016г. г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 64 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Гулянци, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Милковица, Община Гулянци, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК в с.Милковица, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

150800008

Красимира венелинова Ангелова

 

Председател

ГЕРБ

с.Милковица

Снежана Бориславова Гойчева

 

Зам.- председател

БСП

ОУ “Хр. Ботев”

Лилян Светославов Кръстев

 

Секретар

ББЦ

 

Десислава Цветанова Мацева

 

Член

БСП

 

Зоя Бисерова Стефанова

 

Член

ДПС

 

Ивайло Иванов Флорев

 

Член

РБ

 

Цветан Букуринов Мацев

 

Член

АТАКА

 

Нина Петкова Караджова

 

Член

ГЕРБ

 

Камен Каменов Карабулев

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

150800009

Малинка Бориславова Калинова

 

Председател

ББЦ

с.Милковица

Лора Паскалева Пиличева

 

Зам.- председател

БСП

ОУ “Хр. Ботев”

Михаил Георгиев Пелев

 

Секретар

ГЕРБ

 

Цветомира Маринчева Иванова

 

Член

БСП

 

Викторио Детелинов Тихолов

 

Член

АБВ

 

Коци Мартинов Маринов

 

Член

ДПС

 

Валери Стефанов Спасов

 

Член

ПФ

 

Славчо Илиев Нуков

 

Член

РБ

 

Нина Георгиева Панова

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения