Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 93 – ПВР/НР
Плевен, 09.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Гулянци изх.0501-19 от 05.10.2016г. г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 64 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии на територията на Община Гулянци, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на с.Брест, Община Гулянци, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                Р Е Ш И :

Назначава съставите на СИК за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

№ на СИК

Трите имена

ЕГН

Длъжност в комисията

Партия

150800012

Невяна Владимирова Николова

 

Председател

ГЕРБ

с.Брест

Веселка Величкова Александрова

 

Зам.- председател

ПФ

ОУ “Хр. Ботев”

Биляна Хариева Бориславова

 

Секретар

ДПС

 

Митко Цветанов Чушков

 

Член

РБ

 

Владимир Енчев Несторов

 

Член

АТАКА

 

Митко Бетов Стефков

 

Член

БСП

 

Йорданка Симеонова Дочева

 

Член

БСП

 

Малинка Найденова Паламарова

 

Член

ГЕРБ

 

Захаринка Христова Стоянова

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

150800013

Незабравка Маринова Тодорова

 

Председател

ГЕРБ

с.Брест

Милчо Мариов Димитров

 

Зам.- председател

ДПС

клуб на пенсионера

Незабравка Веселинова Ленова

 

Секретар

РБ

 

Русана Борисова Ленова

 

Член

ГЕРБ

 

Цветанка Милчева Драгушкова

 

Член

ББЦ

 

Венетка Маринова Петракиева

 

Член

ПФ

 

Милена Георгиева Господинова

 

Член

БСП

 

Виолина Александрова Кянова

 

Член

ГЕРБ

 

Георги Велизаров Гетов

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

 

 

№ на СИК

Трите имена

 

Длъжност в комисията

Партия

150800014

Стела Илиянова Христова

 

Председател

РБ

с.Брест

Деница Димчева Личева

 

Зам.- председател

ГЕРБ

НУ “Отец Паисий”

Десислава Венциславова Захариева

 

Секретар

БСП

 

Иван Крумов Цанин

 

Член

ГЕРБ

 

Шехерезада Емилова Тенчева

 

Член

ДПС

 

Първолета Стефанова Петрова

 

Член

ПФ

 

Петранка Петрова Тодорова

 

Член

БСП

 

Крум Любомиров Крумов

 

Член

ГЕРБ

 

Венцислав Витков Георгиев

 

Член

ГЕРБ

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 09.10.2016 в 17:27 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения