Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 98 – ПВР/НР
Плевен, 10.10.2016

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Постъпило е предложение от Кмета на Община Гулянци изх.0501-19 от 05.10.2016г. г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 64 от 05.10.2016 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии и утвърждаването на резервни членове на територията на Община Гулянци, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на резервните членове в Секционните избирателни комисии на територията на Община Гулянци, Област Плевен.

На основание чл. 72 ал. 1, т.4 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2014, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И :

Утвърждава списъка с резервни членове за СИК в Община Гулянци, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г., както следва:

 

Име,презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Ваня Владимирова Иванова

 

БСП лява България

2

Мима Панталеева Радулова

 

БСП лява България

3

Малина Йорданова Асенова

 

БСП лява България

4

Лилия Георгиева Тихолова

 

БСП лява България

5

Захарин Петров Янчев

 

БСП лява България

6

Валя Ангелова Бончева

 

БСП лява България

7

Евгения Йорданова Захариева

 

БСП лява България

8

Ваньо Цветков Парашкевов

 

БСП лява България

9

Огнян Георгиев Шарпов

 

БСП лява България

10

Валентина Иванова Николова

 

БСП лява България

11

Малинка Димитрова Тодорова

 

БСП лява България

12

Ненка Димитрова Перничева

 

БСП лява България

13

Лора Георгиева Маркова

 

БСП лява България

14

Андрей Христов Наумов

 

АТАКА

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 10.10.2016 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения