Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
ГАЛИН СТЕФАНОВ БОЖИНОВСКИ1-1-ПВР/01.11.2016
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ НИНОВСКИ1-2-ПВР/01.11.2016
МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА ЦВЕТАНОВА1-3-ПВР/01.11.2016
ЦВЕТОСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ1-4-ПВР/01.11.2016
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАРКОВСКИ1-5-ПВР/01.11.2016
ВАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЛОВА1-6-ПВР/01.11.2016
РУМЕН НИКОЛОВ МАТОВ1-7-ПВР/01.11.2016
РУМЯНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА1-8-ПВР/01.11.2016
СНЕЖКА КИРОВА АЛЕКСАНДРОВА1-9-ПВР/01.11.2016
ГАЛЕНА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВСКА1-10-ПВР/01.11.2016
МАРИЙКА ВИЛХЕМОВА ТОНЕВА1-11-ПВР/01.11.2016
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЛИЧКОВА1-12-ПВР/01.11.2016
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ1-13-ПВР/01.11.2016
ИВАНИЧКА ВЕСЕЛИНОВА АНГЕЛОВА1-14-ПВР/01.11.2016
ХРИСТИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА1-15-ПВР/01.11.2016
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ1-16-ПВР/01.11.2016
ФИЛКО ВЕЛИКОВ КАМБУРОВ1-17-ПВР/01.11.2016
МОНИКА ГАТЕВА ИЛИЕВА1-18-ПВР/01.11.2016
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ХРИСТОВ1-19-ПВР/01.11.2016
ДРАГОСЛАВ ВИКТОРОВ БАЛТОВ1-20-ПВР/01.11.2016
МАРИЙКА КОЛЕВА ЛАЗАРОВА1-21-ПВР/01.11.2016
ЯНКА ВЕЛИЗАРОВА ХРИСТОВА1-22-ПВР/01.11.2016
КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕЦОВА1-23-ПВР/01.11.2016
МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА1-24-ПВР/01.11.2016
ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ1-25-ПВР/01.11.2016
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА1-26-ПВР/01.11.2016
ЛЮДМИЛА БЛАГОЕВА ЛЕНКОВА1-27-ПВР/01.11.2016
МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА1-28-ПВР/01.11.2016
НИКОЛАЙ ВЕСКОВ НИКОЛОВ1-29-ПВР/01.11.2016
СУНАЙ АМИДОВА МЕХМЕДОВА1-30-ПВР/01.11.2016
ПЕПА РАДЕВА СТОЯНОВА1-31-ПВР/01.11.2016
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ1-32-ПВР/01.11.2016
ИВАНКА ПЕТРОВА ЙОНЧЕВА1-33-ПВР/01.11.2016
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ1-34-ПВР/01.11.2016
ПАВЛИНА ТАНОВА МИНКОВА1-35-ПВР/01.11.2016
ИВАН КРУМОВ ИВАНОВ1-36-ПВР/01.11.2016
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ1-37-ПВР/01.11.2016
ПЕНЧО ДОНЧЕВ ПЕТКОВ1-38-ПВР/01.11.2016
БОРИС ИЛИОНОВ МАРТИНОВ1-39-ПВР/01.11.2016
РУМЯНА ПЪРВАНОВА ТРИФОНОВА1-40-ПВР/01.11.2016
ВЕНЕТА ХРИСТОВА СТАНЕВА1-41-ПВР/01.11.2016
РОСЕН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ1-42-ПВР/01.11.2016
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ОГНЯНОВ1-43-ПВР/01.11.2016
МЕЛИХА ИБИШЕВА ИБРАМОВА1-44-ПВР/01.11.2016
МАЛИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА1-45-ПВР/01.11.2016
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ РАДУЛОВ1-46-ПВР/01.11.2016
ДЕСИСЛАВА МИКОЯНОВА ПЕТРОВА1-47-ПВР/01.11.2016
ВАЛЯ АНГЕЛОВА БОНЧЕВА1-48-ПВР/01.11.2016
НЕНКА ДИМИТРОВА ПЕРНИЧЕВА1-49-ПВР/01.11.2016
ГЕРГИНА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА1-50-ПВР/01.11.2016
ПЛАМЕН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ1-51-ПВР/01.11.2016
ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ШАРПОВ1-52-ПВР/01.11.2016
ВАНЬО ЦВЕТКОВ ПАРАШКЕВОВ1-53-ПВР/01.11.2016
НИКОЛА НИКОЛОВ БУРТИЧЕЛОВ1-54-ПВР/01.11.2016
СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА БЪНОВА1-55-ПВР/01.11.2016
ЛЪЧЕЗАР КАМЕНОВ КРУМОВ1-56-ПВР/01.11.2016
СТЕФКА НИКОЛОВА КОПЧЕВА1-57-ПВР/01.11.2016
ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ЗАХАРИЕВА1-58-ПВР/01.11.2016
ДЕТЕЛИНА ТОНЧЕВА МИТОВА1-59-ПВР/01.11.2016
АТАНАСКА СИМЕОНОВА КОЦЕВА1-60-ПВР/01.11.2016
БОГДАНА ДАНАИЛОВА ДИМИТРОВА1-61-ПВР/01.11.2016
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА1-62-ПВР/01.11.2016
Анулиран1-63-ПВР/01.11.2016
Анулиран1-64-ПВР/01.11.2016
ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ1-65-ПВР/01.11.2016
НАТАЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА1-66-ПВР/01.11.2016
ДИАНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА1-67-ПВР/01.11.2016
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ1-68-ПВР/01.11.2016
МАРКО КОЛЕВ МАРКОВ1-69-ПВР/01.11.2016
СТЕФКА ПЕНКОВА ВЕЛЧЕВА1-70-ПВР/01.11.2016
НЕЛИ МИЛКОВА АЛИПИЕВА1-71-ПВР/01.11.2016
ДИМИТРА КИРОВА ЧУКАНОВА1-72-ПВР/01.11.2016
АСЕН АНГЕЛОВ ИГНАТОВ1-73-ПВР/01.11.2016
СОФИЯ СВЕТОСЛАВОВА МАРКОВА1-74-ПВР/01.11.2016
ЕВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА1-75-ПВР/01.11.2016
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ1-76-ПВР/01.11.2016
ЦОНКА ТОТЕВА ПЪЛОВА1-77-ПВР/01.11.2016
ДИАНА ПЕТРОВА ЕРЕМИЕВА1-78-ПВР/01.11.2016
ДЕШКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА1-79-ПВР/01.11.2016
ЕВДОКИЯ РАДУЛОВА МИРАЗЧИЙСКА1-80-ПВР/01.11.2016
САШО КИРИЛОВ ПЕЧЕНЯКОВ1-81-ПВР/01.11.2016
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ1-82-ПВР/01.11.2016
ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ЙОЛОВ1-83-ПВР/01.11.2016
ЧАВДАР ТОДОРОВ ВЪРБАНОВ1-84-ПВР/01.11.2016
ДИМИТРИНА ЯНАКИЕВА АБДОВА1-85-ПВР/01.11.2016
ДЕТЕЛИН ИВАНОВ ПОЧЕВ1-86-ПВР/01.11.2016
ЛЪЧЕЗАР СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ1-87-ПВР/01.11.2016
ЙОРДАНКА ФРАНЦОВА ГЕОРГИЕВА1-88-ПВР/01.11.2016
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА МИТКОВА1-89-ПВР/01.11.2016
ПАВЛИНА МИНКОВА МИТКОВА1-90-ПВР/01.11.2016
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА1-91-ПВР/01.11.2016
ТАТЯНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА1-92-ПВР/01.11.2016
ЕВДОКИЯ СИМЕОНОВА ИВАНОВА1-93-ПВР/01.11.2016
ЙОАНА ПЕТЬОВА АНГЕЛОВА1-94-ПВР/01.11.2016
ЗОРНИЦА ДИМОВА ЙОТКОВА1-95-ПВР/01.11.2016
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА1-96-ПВР/01.11.2016
ТАНЯ ПЕТЬОВА ПЕТРОВА1-97-ПВР/01.11.2016
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ1-98-ПВР/01.11.2016
ВЕСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА1-99-ПВР/01.11.2016
ПЛАМЕН СЛАВЕЙКОВ ДИМИТРОВ1-100-ПВР/01.11.2016
АСЕН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ1-101-ПВР/01.11.2016
ЧАВДАР ДАНАИЛОВ ИВАНОВ1-102-ПВР/01.11.2016
ЦВЕТАН РАДЕВ ЦВЕТКОВ1-103-ПВР/01.11.2016
ДЕНЧО АТАНАСОВ МИТОВ1-104-ПВР/01.11.2016
РУМЕН ЙОТКОВ КУНЧЕВ1-105-ПВР/01.11.2016
АТАНАС ТОДОРОВ СТАНКОВ1-106-ПВР/01.11.2016
МАРИЯНА КУНЧЕВА ИЛИЕВА1-107-ПВР/01.11.2016
Анулиран1-108-ПВР/01.11.2016
АНЕЛИЯ КРЪСТЕВА ВУТОВА1-109-ПВР/01.11.2016
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА1-110-ПВР/01.11.2016
НАДЯ НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА1-111-ПВР/01.11.2016
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ1-112-ПВР/01.11.2016
РАЙНА ПЪШЕВА ГАНЕВА1-113-ПВР/01.11.2016
Александър Йорданов Данов1-114-ПВР/02.11.2016
Анелия Василева Краева1-115-ПВР/02.11.2016
Анелия Тодорова Василева1-116-ПВР/02.11.2016
АнкаПетрова Първанова1-117-ПВР/02.11.2016
Ариена Фулади Фард1-118-ПВР/02.11.2016
Асен Савев Бъчев1-119-ПВР/02.11.2016
Атанас Борисов Георгиев1-120-ПВР/02.11.2016
Бисерка Атанасова Илиева1-121-ПВР/02.11.2016
Бойко Йорданов Тодоров1-122-ПВР/02.11.2016
Борислав Илиев Илиев1-123-ПВР/02.11.2016
Боян Димитров Христов1-124-ПВР/02.11.2016
Валентин Христов Менков1-125-ПВР/02.11.2016
Ваня Начков Начков1-126-ПВР/02.11.2016
Венера Найденова Ангелова1-127-ПВР/02.11.2016
Виктор Владиславов Андреев1-128-ПВР/02.11.2016
Виктор Илианович Илиев1-129-ПВР/02.11.2016
Генади Тодоров Тодоров1-130-ПВР/02.11.2016
Георги Пенков Божинов1-131-ПВР/02.11.2016
Дамяна Цакова Христова1-132-ПВР/02.11.2016
Даниела Михайлова Аспарухова1-133-ПВР/02.11.2016
Даринка Тодорова Тодорова1-134-ПВР/02.11.2016
Денимир Райчев Минев1-135-ПВР/02.11.2016
Десислава Симеонова Дичева1-136-ПВР/02.11.2016
Диляна Петрова Мандинска - Николова1-137-ПВР/02.11.2016
Добрин Цаков Цолов1-138-ПВР/02.11.2016
Дочка Красимирова Ангелова1-139-ПВР/02.11.2016
Ева Веселинова Маринова - Найденова1-140-ПВР/02.11.2016
Евгения Симеонова Петровска1-141-ПВР/02.11.2016
Екатерина Илиева Цанова1-142-ПВР/02.11.2016
Емануил Атанасов Аргилашки1-143-ПВР/02.11.2016
Емил Кирилов Райков1-144-ПВР/02.11.2016
Здравко Кралев Линков1-145-ПВР/02.11.2016
Иванка Ганчева Личева1-146-ПВР/02.11.2016
Иво Стефанов Генчев1-147-ПВР/02.11.2016
Илия Христов Мургин1-148-ПВР/02.11.2016
Илиян Славейков Йончев1-149-ПВР/02.11.2016
Ина Вълева Чочева1-150-ПВР/02.11.2016
Йордан Милев Енчев1-151-ПВР/02.11.2016
Калин Орлинов Кръстев1-152-ПВР/02.11.2016
Калин Петров Краев1-153-ПВР/02.11.2016
Камелия Руменова Атанасова1-154-ПВР/02.11.2016
Красимира Александрова Илиева1-155-ПВР/02.11.2016
Кристина Борисова Христанова1-156-ПВР/02.11.2016
Кузман Петров Ламбаджиев1-157-ПВР/02.11.2016
Лена Иванова Миланова1-158-ПВР/02.11.2016
Лиляна Димитрова Генадиева1-159-ПВР/02.11.2016
Любомир Георгиев Първанов1-160-ПВР/02.11.2016
Любомир Евгениев Буковски1-161-ПВР/02.11.2016
Любослав Мирославов Маринов1-162-ПВР/02.11.2016
Маргарита Методиева Цакова1-163-ПВР/02.11.2016
Маргарита Ценкова Владова1-164-ПВР/02.11.2016
Марин Дичев Дичев1-165-ПВР/02.11.2016
Милена Димчева Симеонова1-166-ПВР/02.11.2016
Милка Цветанова Ангелова1-167-ПВР/02.11.2016
Мирослав Трифонов Стайков1-168-ПВР/02.11.2016
Митко Димитров Иванов1-169-ПВР/02.11.2016
Митко Симов Дорутев1-170-ПВР/02.11.2016
Никодим Тотев Нинов1-171-ПВР/02.11.2016
Николай Иванов Иванов1-172-ПВР/02.11.2016
Нина Цветанова Миньова1-173-ПВР/02.11.2016
Пенка Георгиева Николова1-174-ПВР/02.11.2016
Пенка Николова Петрова1-175-ПВР/02.11.2016
Пенка Спасова Маринова1-176-ПВР/02.11.2016
Петрана Савчева Маринова1-177-ПВР/02.11.2016
Петър Георгиев Кръстев1-178-ПВР/02.11.2016
Петър Краев Краев1-179-ПВР/02.11.2016
Петър Николов Чиков1-180-ПВР/02.11.2016
Петър Стоянов Петров1-181-ПВР/02.11.2016
Петьо Георгиев Начев1-182-ПВР/02.11.2016
Първолета Димитрова Чочева1-183-ПВР/02.11.2016
Първолета Петрова Петкова1-184-ПВР/02.11.2016
Росица Василева Тодорова1-185-ПВР/02.11.2016
Румяна Иванова Градинарова1-186-ПВР/02.11.2016
Румяна Нанкова Илиева1-187-ПВР/02.11.2016
Сашка Александрова Иванова1-188-ПВР/02.11.2016
Светлозар Димитров Граховски1-189-ПВР/02.11.2016
Свилен Маринов Атанасов1-190-ПВР/02.11.2016
Силвия Любенова Панчева - Касабова1-191-ПВР/02.11.2016
Соня Миткова Диманова1-192-ПВР/02.11.2016
Стефка Минкова Лазарова1-193-ПВР/02.11.2016
Татяна Петкова Такова1-194-ПВР/02.11.2016
Тошко Станчев Тотов1-195-ПВР/02.11.2016
Христо Парашкевов Стефанов1-196-ПВР/02.11.2016
Христо Петков Христов1-197-ПВР/02.11.2016
Цвета Кръстева Маринова1-198-ПВР/02.11.2016
Цветан Генков Петков1-199-ПВР/02.11.2016
Цветанка Ганчева Чугарска1-200-ПВР/02.11.2016
Цветко Петров Цветков1-201-ПВР/02.11.2016
Цено Върбанов Ценов1-202-ПВР/02.11.2016
Чавдар Йорданов Велинов1-203-ПВР/02.11.2016
Чайка Георгиева Сечкова1-204-ПВР/02.11.2016
Юли Маринов Петков1-205-ПВР/02.11.2016
Юлия Генова Петровска1-206-ПВР/02.11.2016
Йонко Христов Пътев1-207-ПВР/02.11.2016
Радка Атанасова Димитрова1-208-ПВР/02.11.2016
Митко Каменов Башинов1-209-ПВР/02.11.2016
Маргарита Любенова Лазарова1-210-ПВР/02.11.2016
ИВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА САВОВА1-211-ПВР/03.11.2016
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ1-212-ПВР/03.11.2016
АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА1-213-ПВР/03.11.2016
ЗЛАТКА ПАВЛОВА ПАЧУНКОВА1-214-ПВР/03.11.2016
МАРИН КРЪСТЕВ СЕМОВ1-215-ПВР/03.11.2016
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОРАНОВА1-216-ПВР/03.11.2016
ЛАТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА1-217-ПВР/03.11.2016
РЕНИ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА1-218-ПВР/03.11.2016
КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА1-219-ПВР/03.11.2016
БОЙКО АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ1-220-ПВР/03.11.2016
ВЕНЦИСЛАВ ДАНЧЕВ СЕВДАЛИНОВ1-221-ПВР/03.11.2016
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА1-222-ПВР/03.11.2016
ИВАЙЛО ВАСКОВ МИШЕВ1-223-ПВР/03.11.2016
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА МАТОВА1-224-ПВР/03.11.2016
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА БОСИЛКОВА1-225-ПВР/03.11.2016
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА КАРАМАНЛИЕВА1-226-ПВР/03.11.2016
БОЖИДАР ЗЛАТКОВ КУНОВ1-227-ПВР/03.11.2016
МИХО ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ1-228-ПВР/03.11.2016
ХРИСТИНКА ЗДРАВКОВА СТЕФАНОВА1-229-ПВР/03.11.2016
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ1-230-ПВР/03.11.2016
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДОЧЕВА1-231-ПВР/03.11.2016
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ПЕТКОВА1-232-ПВР/03.11.2016
САШКА МИЛИНОВА РИБЧЕВА1-233-ПВР/03.11.2016
ТАНЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА1-234-ПВР/03.11.2016
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ1-235-ПВР/03.11.2016
СТЕФКА ИЛИЕВА БОРИСОВА1-236-ПВР/03.11.2016
ИЛИЙЧО ГЕОРГИЕВ БОЙКОВ1-237-ПВР/03.11.2016
СТЕФАН ЛАЗАРОВ КОЧКОВ1-238-ПВР/03.11.2016
МАРИЯ АНТОНОВА ИВАНОВА1-239-ПВР/03.11.2016
АНЕЛИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА1-240-ПВР/03.11.2016
ЕВЛОГИ МАРИНОВ СТАНКОВ1-241-ПВР/03.11.2016
МАРГАРИТ МИЛЧЕВ МИРОНОВ1-242-ПВР/03.11.2016
ТРИФОНКА НЕНОВА АНГЕЛОВА1-243-ПВР/03.11.2016
МИЛЧО ИВАНОВ МИЛЕВ1-244-ПВР/03.11.2016
ГЕНАДИЙ НИКОЛОВ ОБЛАШКИ1-245-ПВР/03.11.2016
МАЯ ХРИСТОВА ПЕЛОВА1-246-ПВР/03.11.2016
БЛАГОВЕСТА ИЛИЕВА ПАТЛИДЖАНСКА1-247-ПВР/03.11.2016
Петър Иванов Петков1-248-ПВР/03.11.2016
Пенка Митова Белчева1-249-ПВР/03.11.2016
Мирослав Тошков Иванов1-250-ПВР/03.11.2016
Мария Тодорова Недялкова1-251-ПВР/03.11.2016
Петко Ганчев Николов1-252-ПВР/03.11.2016
Нейко Йорданов Готов1-253-ПВР/03.11.2016
Светла Ангелова Пачева1-254-ПВР/03.11.2016
Боряна Миленова Колашка1-255-ПВР/03.11.2016
Диана Иванова Тодорова1-256-ПВР/03.11.2016
Мирчо Христов Василев1-257-ПВР/03.11.2016
Петрослав Иванов Бенчовски1-258-ПВР/03.11.2016
Светла Стоянова Кръстева1-259-ПВР/03.11.2016
Данка Цветанова Атанасова1-260-ПВР/03.11.2016
Марийка Лазарова Петкова1-261-ПВР/03.11.2016
Нино Петков Нинов1-262-ПВР/03.11.2016
Георги Хинков Хинков1-263-ПВР/03.11.2016
Милен Красимиров Йорданов1-264-ПВР/03.11.2016
Петя Георгиева Василева1-265-ПВР/03.11.2016
Галина Петкова Ботева1-266-ПВР/03.11.2016
Боян Йотов Ботев1-267-ПВР/03.11.2016
Тодор Иванов Тодоров1-268-ПВР/03.11.2016
Йорданка Христова Николова1-269-ПВР/03.11.2016
Татяна Тодорова Вълова1-270-ПВР/03.11.2016
Александър Стоянов Иванов1-271-ПВР/03.11.2016
Мирослав Йозов Дженов1-272-ПВР/03.11.2016
Николай Георгиев Иванов1-273-ПВР/03.11.2016
Пенка Атанасова Стефанова - Дончева1-274-ПВР/03.11.2016
Иван Асенов Първанов1-275-ПВР/03.11.2016
Иван Цветков Христов1-276-ПВР/03.11.2016
Петър Кръстев Иванов1-277-ПВР/03.11.2016
Цецка Валентинова Миленова1-278-ПВР/03.11.2016
Габриела Петкова Диновска1-279-ПВР/03.11.2016
Йотко Илиев Йотов1-280-ПВР/03.11.2016
Стоян Петков Стоянов1-281-ПВР/03.11.2016
Калин Боев Райков1-282-ПВР/03.11.2016
Петко Илиев Петков1-283-ПВР/03.11.2016
Николин Стоянов Кътов1-284-ПВР/03.11.2016
Силвия Петрова Симеонова1-285-ПВР/03.11.2016
Живко Димитров Трънски1-286-ПВР/03.11.2016
Тихомир Иванов Томов1-287-ПВР/03.11.2016
Марийка Георгиева Ефтимова1-288-ПВР/04.11.2016
Валери Нинов Великов1-289-ПВР/04.11.2016
ВЕСЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТАНОВА1-290-ПВР/11.11.2016
ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА1-291-ПВР/11.11.2016
ПОЛИНА ИВОВА ГЕНЧЕВА1-292-ПВР/11.11.2016
ШУКРИ РАМИДОВ РАСИМОВ1-293-ПВР/11.11.2016
РАИМ ИБРАИМОВ АЛИЕВ1-294-ПВР/11.11.2016
ИБРАХИМ АЛИЕВ РАСИМОВ1-295-ПВР/11.11.2016
БИНАС ШУКРИЕВА РАМИДОВА1-296-ПВР/11.11.2016
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ1-297-ПВР/11.11.2016
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ1-298-ПВР/11.11.2016

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения