Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Стилияна Павлинова Недялкова3-1-ПВР/02.11.2016
Галина Веселинова Кръстева3-2-ПВР/02.11.2016
Спас Евгениев Гацински3-3-ПВР/02.11.2016
Христофор Георгиев Христов3-4-ПВР/02.11.2016
Румяна Димитрова Димитрова3-5-ПВР/02.11.2016
Христо Евгениев Христов3-6-ПВР/02.11.2016
Тихомир Иванов Димитров3-7-ПВР/02.11.2016
Даниела Боянова Томова3-8-ПВР/02.11.2016
Детелина Димитрова Кръстева3-9-ПВР/02.11.2016
Михаил Славев Тончев3-10-ПВР/02.11.2016
Анатоли Николаев Николов3-11-ПВР/02.11.2016
Аксиния Красимирова Тодорова3-12-ПВР/02.11.2016
Асен Съйков Андреев3-13-ПВР/02.11.2016
Павлин Личев Иванов3-14-ПВР/02.11.2016
Димитър Иванов Бошнаков3-15-ПВР/02.11.2016
Димитър Борисов Пенков3-16-ПВР/02.11.2016
Майя Борисова Герданова3-17-ПВР/02.11.2016
Елена Здравкова Костадинова3-18-ПВР/02.11.2016
Калин Нейков Атанасов3-19-ПВР/02.11.2016
Константин Илиев Илиев3-20-ПВР/02.11.2016
Маргарита Славкова Радева3-21-ПВР/02.11.2016
Малина Маринова Пецова3-22-ПВР/02.11.2016
Васил Латов Лалов3-23-ПВР/02.11.2016
Пламен Димитров Пачев3-24-ПВР/02.11.2016
Росица Манолова Хаджиева3-25-ПВР/02.11.2016
Благовест Деянов Даков3-26-ПВР/02.11.2016
Радостин Красимиров Димитров3-27-ПВР/03.11.2016
Ивалина Боянова Димитрова3-28-ПВР/03.11.2016
Димитър Миланов Николов3-29-ПВР/03.11.2016
Боряна Крумова Христова3-30-ПВР/03.11.2016
Людмила Борисова Накова3-31-ПВР/03.11.2016
Надя Христофорова Манева3-32-ПВР/03.11.2016

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения