Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

ПП ГЕРБ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Анулиран5-1-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-2-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-3-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-4-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-5-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-6-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-7-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-8-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-9-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-10-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-11-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-12-ПВР/02.11.2016
Анулиран5-13-ПВР/02.11.2016

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения