Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Павлина Борисова Антонова3/04.11.2016 г.
Янислав Константинов Кунев2/04.11.2016 г.
Илиян Толиев Тодоров1/04.11.2016 г.
Марийка Ангелова Цветанова4/04.11.2016 г.
Ива Георгиева Иванова5/04.11.2016 г.
Дениз Борянов Маринов7/04.11.2016 г.
Десислава Ганчева Димитрова6/04.11.2016 г.
Стефан Ярославов Минчев8/04.11.2016 г.
Дано Зоранов Боев9/04.2016 г.
Левчо Илиянов Асенов10/04.11.2016 г.
Анатоли Альошев Димитров11/04.11.2016 г.
Христо Красимиров Николов12/04.11.2016 г.
Пламен Мирославов Маринов13/04.11.2016 г.
Цветан Детелинов Цанов14/04.11.2016 г.
Светослав Александров Найденов15/04.11.2016 г.
Ивайло Пешков Илчовски16
Никола Атанасов Атанасов17
Петър Цецов Янчев18

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения