Инициативен комитет представляван от Станислав Тодоров Трифонов

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Камен Eвтимов Лазаров1/04.11.2016
Галя Георгиева Маринова3/04.11.2016
Дарина Богомилова Иванова4/04.11.2016
Петя Тодорова Лазарова5/04.11.2016
Марио Николаев Павлов6/04.11.2016
Иван Йорданов Маринов7/04.11.2016
Петър Веселинов Петров9/04.11.2016
Лиляна Любомирова Николова10/04.11.2016
Венцислав Димов Иванов11/04.11.2016
Георги Любомиров Николов12/04.11.2016
Николай Златов Дойчев13/04.11.2016
Бранимир Светозаров Петров14/04.11.2016
Валери Динов Гочев15/04.11.2016
Иглика Стефанова Владова16/04.11.2016
Виктория Красимирова Владова17/04.11.2016
Христо Здравков Христов18/04.11.2016
Мартин Бисеров Кръстев19/04.11.2016
Любомир Димитров Димов20/04.11.2016
Христо Стефчев Иванов21/04.11.2016
Ася Руменова Чакалова22/04.11.2016
Данаил Митков Спасов24/04.11.2016
Петя Василева Петрова25/04.11.2016
Милко Иванов Тодоров26/04.11.2016
Пламен Илиев Мирчев27/04.11.2016
Любомир Валентинов Петков28/04.11.2016
Тодор Траянов Траянов29/04.11.2016
Николай Весков Хараламбиев30/04.11.2016
Милена Анатолиева Петкова31/04.11.2016
Цветанка Ефтимова Мирчева32/04.11.2016
Йоана Василева ВАсилева33/04.11.2016
Инна Анатолиева Иванова34/04.11.2016
Галина Миткова Дякова35/04.11.2016
Росица Младенова Иванова36/04.11.2016
Димитър Стоянов Аспарухов37/04.11.2016
Велико Павлинов Иванов38/04.11.2016
Антонио Багрянов Йорданов39/04.11.2016
Поля Юриева Босилкова40/04.11.2016
Мариана Петкова Спасова41/04.11.2016
Габриел Николаев Колев42/04.11.2016
Цветелина Никодимова Цанова43/04.11.2016
Женя Пламенова Костадинова44/04.11.2016
Антонио Вилхем Вълчев45/04.11.2016
Калин Йорданов Христов46/04.11.2016
Нели Димитова Стойчева47/04.11.2016
Люси Нацков Михайлов48/04.11.2016
Натали Георгиева Стефанова49/04.11.2016
Иван Панков Иванов50/04.11.2016
Преслав Йорданов Тодоров52/04.11.2016
Александра Станишева Савчина53/04.11.2016
Калоян Багрянов Йорданов54/04.11.2016
Росица Кирилова Минчева - Гешева55/04.11.2016
Александър Стефанов Станев56/04.11.2016
Мартин Пенков Иванов57/04.11.2016
Ивелина Свиленова Георгиева60/04.11.2016
Борянка Владимирова Дойчинова61/04.11.2016
Гергана Миткова Миткова62/04.11.2016
Никол Валериева Шипкова63/04.11.2016
Милица Петрова Петракиева64/04.11.2016
Бойко Христанов Богданов65/04.11.2016
Димян Герчев Димов66/04.11.2016
Иван Юриев Дачев67/04.11.2016
Ивайло Здравков Иванов68/04.11.2016
Любомир Здравков Иванов69/04.11.2016
Валерий Цветков Тонов70/04.11.2016
Пламен Маринов Георгиев71/04.11.2016
Снежанка Иванова Георгиева72/04.11.2016
Красимира Димова Грудева - Мирчева73/04.11.2016
Царина Валериева Станкова74/04.11.2016
Георги Атанасов Вънов75/04.11.2016
Християн Дончев Дончев76/04.11.2016
Мариян Иванов Иванов77/04.11.2016
Николай Николов Николов78/04.11.2016
Бетина Генчева Генова79/04.11.2016
Анелия Бисерова Ангелова80/04.11.2016
Силвия Дочева Попова81/04.11.2016
Георги Руменов Йончев82/04.11.2016
Иванка Иванова Ангелова84/04.11.2016
Елизабета Чавдарова Цветкова85/04.11.2016
Нели Василева Батолска-Несторова87/04.11.2016
Гена Стойкова Люцканова88/04.11.2016
Татяна Петрова Дичева90/04.11.2016
Ани Чавдарова Колева91/04.11.2016
Виктор Красимиров Цолов92/04.11.2016
Гинка Антонова Йорданова93/04.11.2016
Верка Илиева Станева95/04.11.2016
Христина Ангелова Тотева96/04.11.2016
Ралица Цанкова Илиева97/04.11.2016
Петьо Стефанов Петков98/04.11.2016
Ванин Светославов Нейков99/04.11.2016
Петър Любомиров Караиванов100/04.11.2016
Елена Дочева Бонева101/04.11.2016
Тинка Серафимова Василева102/04.11.2016
Александър Стоянов Стефанов103/04.11.2016
Татяна Калоянова Бонева104/04.11.2016
Бисер Бориславов Меченски105/04.11.2016
Олга Маринова Панталеева106/04.11.2016
Нели Александрова Иванова107/04.11.2016
Огнян Василев Батолски108/04.11.2016
Изабела Огнянова Пенева109/04.11.2016
Валентина Ангелова Ангелова110/04.11.2016
Ивон Викторова Рибарова111/04.11.2016
Денислава Даниелова Костова112/04.11.2016
Галина Валентинова Илиева113/04.11.2016
Милена Колева Сълева114/04.11.2016
Анета Илиева Попова115/04.11.2016
Драгомир Ицков Алексиев116/04.11.2016
Константин Петров Кючуков117/04.11.2016
Калина Георгиева Вънова118/04.11.2016
Магдалена Романова Христова119/04.11.2016
Валентино Илиянов Василев120/04.11.2016
Юлияна Христова Янкова121/04.11.2016
Георги Минчев Попов122/04.11.2016
Анка Иванова Хараламбова123/04.11.2016
Емил Росенов Груцов124/04.11.2016
Марин Йорданов Маринов125/04.11.2016
Веселка Аспарухова Георгиева126/04.11.2016
Антоанета Борисова Кръстева127/04.11.2016
Донка Живкова Съйкова128/04.11.2016
Венко Александров Христов129/04.11.2016
Георги Цветанов Игнатов130/04.11.2016
Кръстьо Петров Кръстев131/04.11.2016
Красимир Янчев Василев132/04.11.2016
Анелия Димитрова Делирадева133/04.11.2016
Васил Петров Пенков134/04.11.2016
Людмил Георгиев Софрониев135/04.11.2016
Слави Георгиев Петков136/04.11.2016
Иван Мариянов Иванов137/04.11.2016
Елеонора Венциславова Петрова139/04.11.2016
Рамадан Шукриев Алиев140/04.11.2016
Цветозар Георгиев Петров141/04.11.2016
Захаринка Христова Петрова-Батолска142/04.11.2016
Калин Владимиров Несторов143/04.11.2016
Илия Петров Мирчев144/04.11.2016
Петко Цветанов Христов145/04.11.2016
Ани Георгиева Петрова146/04.11.2016
Здравчо Иванов Демиров147/04.11.2016
Наска Велиева Велиева148/04.11.2016
Сашка Михайлова Минчева149/04.11.2016
Александър Цветанов Йовков150/04.11.2016
Дида Данаилова Йовкова151/04.11.2016
Силвия Маринова Трифонова152/04.11.2016
Петър Латов Нешков153/04.11.2016
Стефан Диянов Димитров154/04.11.2016
Ирина Василева Атанасова155/04.11.2016
Стела Павлова Ангелова156/04.11.2016
Румяна Парашкевова Първанова157/04.11.2016
Стелиян Стефанов Шанколов158/04.11.2016
Анелия Славова Шанколова159/04.11.2016
Сийка Алфонсиева Мънева160/04.11.2016
Катя Алфонсиева Дракова161/04.11.2016
Денислав Георгиев Денев163/04.11.2016
Даниела Георгиева Денева164/04.11.2016
Таня Павлова Ръжгева165/04.11.2016
Росица Любенова Симеонова166/04.11.2016
Снежана Игнатова Дамянова167/04.11.2016
Николай Любомиров Николаев168/04.11.2016
Ивайло Христов Христов170/04.11.2016
Пламен Иванов Ръжгев171/04.11.2016
Снежана Павлова Стомнова172/04.11.2016
Георги Евлогиев Георгиев173/04.11.2016
Анелия Николаева Георгиева174/04.11.2016
Спас Панайотов Лаков175/04.11.2016
Цано Цачев Цанов176/04.11.2016
Петко Антонов Йорданов177/04.11.2016
Маргарита Боянова Йорданова178/04.11.2016
Стойка Василева Василева179/04.11.2016
Николай Григоров Пеев180/04.11.2016
Ивайло Тодоров Спасов181/04.11.2016
Лидия Миленова Иванова182/04.11.2016
Иван Атанасов Атанасов183/04.11.2016
Мариана Иванова Атанасова184/04.11.2016
Илияна Веселинова Цветанова185/04.11.2016
Мая Михайлова Тончева186/04.11.2016
Диана Захариева Желева187/04.11.2016
Петя Николаева Добрикова188/04.11.2016
Анатоли Леонидов Илиев189/04.11.2016
Айредин Асанов Юмеров190/04.11.2016
Тихомир Николаев Никовски191/04.11.2016
Галина Ганчева Златева192/04.11.2016
Милен Пламенов Маринов193/04.11.2016
Петър Антонов Петров195/04.11.2016
Пепа Йорданова Тодорова196/04.11.2016
Христо Евгениев Одаджийски198/04.11.2016
Пламена Минкова Дакова-Юзджан199/04.11.2016
Мирослав Христов Маринов200/04.11.2016
Тони Павлинов Бешев201/04.11.2016
Георги Асенов Урков202/04.11.2016
Катя Живкова Бешева203/04.11.2016
Диян Пламенов Бешев204/04.11.2016
Румяна Тодорова Илиева206/04.11.2016
Ива Георгиева Георгиева207/04.11.2016
Антония Добринова Георгиева208/04.11.2016
Елена Стоилова Георгиева209/04.11.2016
Иванка Генова Башаранова210/04.11.2016
Илия Маринов Митев211/04.11.2016
Нора Парашкевова Маринова213/04.11.2016
Виолета Василева Станкова214/04.11.2016
Северин Силянов Илиев215/04.11.2016
Донка Дикова Петрова216/04.11.2016
Йона Цанкова Петрова217/04.11.2016
Искра Цолова Стоянова218/04.11.2016
Галина Веселинова Велчева219/04.11.2016
Росица Василева Лисакова220/04.11.2016
Виктория Петкова Христова221/04.11.2016
Пенко Илиев Димитров222/04.11.2016
Георги Николов Балтаков223/04.11.2016
Венелин Благов Ангелов224/04.11.2016
Стефан Петков Стефанов225/04.11.2016
Розие Шукриева Сюлейманова226/04.11.2016
Зоя Георгиева Личева227/04.11.2016
Димитър Ангелов Димитров228/04.11.2016
Тодор Атанасов Тодоров229/04.11.2016
Наталия Николаева Пингизова-Петкова230/04.11.2016
Надя Стефанова Иванова231/04.11.2016
Стела Павлова Стефанова232/04.11.2016
Атанас Христов Иванов233/04.11.2016
Петя Косьова Петрова234/04.11.2016
Зоя Илиянова Андонова235/04.11.2016
Виктория Ачкова Колева236/04.11.2016
Иван Георгиев Иванов237/04.11.2016
Велислава Красимирова Русанова238/04.11.2016
Славчо Николаев Атанасов239/04.11.2016
Стефан Ачков Калчев240/04.11.2016
Асен Ачков Калчев241/04.11.2016
Ивайло Руменов Павлов242/04.11.2016
Йорданка Руменова Павлова243/04.11.2016
Катерина Сашева Георгиева244/04.11.2016
Климент Денчев Андонов245/04.11.2016
Борислав Михайлов Каракашев246/04.11.2016
Катерина Димитрова Пачкова247/04.11.2016
Павлин Илиянов Бибашки248/04.11.2016
Стефан Цветанов Вълковси249/04.11.2016
Денис Красимиров Янков250/04.11.2016
Цветомир Тихомиров Дилков251/04.11.2016
Теодора Николаева Цветкова252/04.11.2016
Йовка Иванова Петрова253/04.11.2016
Веселина Дикова Николова254/04.11.2016
Инна Стефанова Костадинова255/04.11.2016
Боряна Трифонова Петрова256/04.11.2016
Веселка Йонкова Евтимова257/04.11.2016
Даринка Веселинова Симеонова258/04.11.2016
Атанас Димитров Филчев259/04.11.2016
Силвия Георгиева Сапунджиева260/04.11.2016
Бисер Атанасов Симеонов261/04.11.2016
Емилия Асенова Христова262/04.11.2016
Искра Любославова Иванова263/04.11.2016
Анна Андреева Иванова264/04.11.2016
Красимир Юлиев Игнатов265/04.11.2016
Тодор Ивайлов Тодоров266/04.11.2016
Ренгин Георгиев Русев267/04.11.2016
Габриел Ренгинов Георгиев268/04.11.2016
Генчо Митков Георгиев269/04.11.2016
Милен Руменов Георгиев270/04.11.2016
Полина Георгиева Дамянова271/04.11.2016
Христо Иванов Дамянов272/04.11.2016
Върбан Трифонов Върбанов273/04.11.2016
Мариян Красимиров Младеновски274/04.11.2016
Георги Галинов Янчев275/04.11.2016
Кристина Асенова Янчева276/04.11.2016
Никола Цветков Вътов277/04.11.2016
Добромир Тодоров Добрев278/04.11.2016
Христо Ивов Зарев279/04.11.2016
Милен Николаев Миков280/04.11.2016
Цанко Величков Цалков281/04.11.2016
Иван Илиев Иванов282/04.11.2016
Цвета Николова Тодорова283/04.11.2016
Цветан Павлинов Николов284/04.11.2016
Павлинка Христофорова Маринова285/04.11.2016
Петромир Милчев Йотовски286/04.11.2016
Пламен Иванов Спасов287/04.11.2016
Кирил Запрянов Канев288/04.11.2016
Димитрина Христова Иванчовска291/04.11.2016
Марушка Гергова Ганова292/04.11.2016
Цветелин Красимиров Цветанов293/04.11.2016
Вяра Тодорова Веселинова294/04.11.2016
Мариан Веселинов Коцовски295/04.11.2016
Станислав Цветанов Петров296/04.11.2016
Николай Кирилов Кирилов298/04.11.2016
Петко Петков Тодоров299/04.11.2016
Денис Емилов Йошовски300/04.11.2016
Върбан Василев Стойчев301/04.11.2016
Анна Христова Янчева302/04.11.2016
Ивета Николова Кунчева303/04.11.2016
Веселин Петров Велчев304/04.11.2016
Даниел Цветанов Христов305/04.11.2016
Огнян Николаев Шиндарски306/04.11.2016
Валентина Великова Стоянова307/04.11.2016
Ясен Стефанов Бутански308/04.11.2016
Милен Генов Кебапчийски309/04.11.2016
Мирослав Николаев Цанковски310/04.11.2016
Борислав Георгиев Цанковски311/04.11.2016
Мария Валериева Катранджийска312/04.11.2016
Мирослав Христов Димовски313/04.11.2016
Мирослав Иванов Беремски314/04.11.2016
Николина Танчева Чарапанска315/04.11.2016
Янко Ангелов Пачалов316/04.11.2016
Агнеса Бисерова Маринова317/04.11.2016
Преслава Георгиева Василева318/04.11.2016
Камелия Сашкова Гергушка319/04.11.2016
Пламен Ивайлов Дочовски320/04.11.2016
Валентин Юлиев Трънски321/04.11.2016
Ненчо Тодоров Пенев322/04.11.2016
Иван Димитров Димитров323/04.11.2016
Любомир Люсиенов Георгиев324/04.11.2016
Сашка Розенова Желязкова-Петрова325/04.11.2016
Николай Антонов Николов326/04.11.2016
Калин Свиленов Петков327/04.11.2016
Зорница Кирилова Гергицова328/04.11.2016
Генади Маргаритов Илиев329/04.11.2016
Гошо Петров Станков330/04.11.2016
Ванушка Маринова Чортанова331/04.11.2016
Атанас Валентинов Караиванов332/04.11.2016
Милица Милчева Иванова333/04.11.2016
Богдан Ангелов Кавръков334/04.11.2016
Славка Атанасова Григорова335/04.11.2016
Веселин Георгиев Стефанов336/04.11.2016
Мая Тачева Атанасова337/04.11.2016
Татяна Димова Къдрийска338/04.11.2016
Кирил Маринов Иванов339/04.11.2016
Моника Любчева Кирилова340/04.11.2016
Борислава Николова Монева341/04.11.2016
Николай Тодоров Генов342/04.11.2016
Катя Христова Корновска344/04.11.2016
Богомил Димитров Мариков345/04.11.2016
Виктор Параскевов Станков347/04.11.2016
Тодор Илиев Тодоров348/04.11.2016
Валери Георгиев Маринов349/04.11.2016
Бистра Димитрова Личева350/04.11.2016
Преслав Стефанов Петров351/04.11.2016
Мариела Бориславова Миланова352/04.11.2016
Калинка Стефанова Георгиева353/04.11.2016
Светлин Василев Георгиев354/04.11.2016
Мариана Симеонова Маринова355/04.11.2016
Анна Симеонова Николова356/04.11.2016
Стоянка Стоянова Николова357/04.11.2016
Камелия Ивайлова Минкова358/04.11.2016
Лиляна Иванова Петрова359/04.11.2016
Божидара Николова Гочева360/04.11.2016
Невена Левчева Станкова361/04.11.2016
Любомир Цветанов Ванков362/04.11.2016
Венцислав Драгомиров Петров363/04.11.2016
Петър Маринов Петров365/04.11.2016
Татяна Димитрова Иванова366/04.11.2016
Върбан Еленков Илиев367/04.11.2016
Светослав Христов Одаджийски368/04.11.2016
Марина Тодорова Ненова369/04.11.2016
Лоти Любенова Георгиева370/04.11.2016
Нина Викторова Георгиева371/04.11.2016
Люсиен Янков Георгиев372/04.11.2016
Радослав Петров Петров/37304.11.2016
Еленка Антимова Петкова374/04.11.2016
Мима Илиева Спасова375/04.11.2016
Надя Ивова Стефанова2/04.11.2016
Йордан Василев Богданов23/04.11.2016
Николай Борянов Филков51/04.11.2016
Мариета Николова Шенкова89/04.11.2016
Венцислав Юлиянов Станев197/04.11.2016
Любомир Тихомиров Вълков212/04.11.2016
Иван Петков Петков289/04.11.2016
Марин Лазаров Маринов343/04.11.2016
Виолетка Тодорова Станкова346/04.11.2016
Силвестър Евгениев Лачков83/04.11.2016
Габриела Анатолиева Георгиева162/04.11.2016
Ангел Гълабинов Ангелов297/04.11.2016
Анатоли Георгиев Александров205/04.11.2016
Йорданка Илиева Дакова8/04.11.2016
Цветелин Минков Цветков364/04.11.2016
Иван Найденов Иванов59/04.11.2016
Дарин Кръстев Кръстев86/04.11.2016
Стефан Олег Маринов94/04.11.2016
Вилислава Димитрова Линкова138/04.11.2016
Христо Минов Маринов169/04.11.2016
Тодор Петров Ненов194/04.11.2016
Николай Ангелов Георгиев290/04.11.2016
Найден Иванов Найденов58/04.11.2016

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения