РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Тодор Георгиев Еленков1/04.11.2016г.
Георги Петков Велков2/04.11.2016г.
Йордан Георгиев Децов3/04.11.2016г.
Мария Тодорова Атанасова4/04.11.2016г.
Стоянка Христова Вашкова5/04.11.2016г.
Тони Тодоров Вашков6/04.11.2016г.
Мариана Петрова Лазарова-Иванова7/04.11.2016г.
Стефан Милев Милев8/04.11.2016г.
Милчо Здравков Илиев9/04.11.2016г.
Сузан Баит Зечири10/04.11.2016г.
Христо Ивайлов Таслаков11/04.11.2016г.
Ралица Христова Иванова12/04.11.2016г.

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения