Заседания

Заседание от дата 05.04.2021 от 20:00 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 13:50 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 11:30 часа.

Решения

№ 240–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

№ 239–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

№ 238–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15027093 към протокол на СИК в избирателна секция с №152400101, Районна избирателна комисия – Плевен

№ 237–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена разписка, поради грешен фабричен номер.

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения