Заседания

Заседание от дата 22.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 19.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 18.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 17.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 16.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 15.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 12.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 11.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 10.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 09.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 08.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 05.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 04.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 02.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 01.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 27.02.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 26.02.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 25.02.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 22.02.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 19.02.2021 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения