Заседания

Заседание от дата 04.10.2016 от 17:10 часа.

Решения

№ 29 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с резервни членове за СИК на територията на Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 28 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Тотлебен, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 27 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Одърне, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 26– ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Катерица, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 25 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Каменец, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 24 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Згалево, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 23 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Вълчитрън, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 22 – ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в с.Борислав, Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

№ 21– ПВР/НР / 04.10.2016

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр.Пордим Община Пордим, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти многомандатен изборен район

Календар

Решения

  • № 329 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Жалба от Петя Тодорова Лазарова, ЕГН ***

  • № 328 – ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6-ти ноември 2016 г. в 15-ти изборен район

  • № 327 ПВР/НР / 13.11.2016

    относно: Сигнал от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ”

всички решения